Behöver hyresgäster tåla att grannen röker i ett flerfamiljshus?

2020-11-08 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Vi bor i en hyresrätt och tvingas leva i tobaksrök från grannen. Vi har stängda dörrar och fönster men röken letar sig in obehindrat. Kontaktat hyresvärd i flera månader ang problemet utan någon effekt. Lägenheterna är ganska nybyggda så borde ej vara otäta fönster. Har vi inga rättigheter alls i denna situation?Hela vår familj lider av detta och det är minst 3 andra hushåll med samma problem.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av jordabalkens (nedan förkortad JB) bestämmelser, närmare bestämt 12 kap. JB som även kallas för "hyreslagen".

Rättigheter och skyldigheter för en hyresgäst
Det som inledningsvis kan sägas är att när en hyresgäst använder en lägenhet ska denne se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar. Störningarna får inte vara i sådan grad att de kan utgöra skada för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som inte skäligen bör tålas (12 kap. 25 § stycke 1 JB). Den nyss nämnda regeln gäller för kringboende, antingen i samma hus eller i ett hus intill.

Vid bedömningen om vilka störningar som måste accepteras ska stöd sökas i den allmänna uppfattningen om vilka störningar personer i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Enligt lagens förarbeten utgör inte alla former av störningar sådana som kan ha en negativ inverkan på människors hälsa. Bedömning ska som sagt göras i vad som är ett normalt inslag i ett flerfamiljshus där vissa lindriga störningar kan förväntas och även accepteras. Hänsyn ska däremot inte tas till människor som är känsligare än normalt.

Det har i praxis på området framhållits att just rökande grannar ska tålas när man bor i ett flerfamiljshus, trots att det delvis kan ha en negativ hälsoinverkan. Observera däremot att den som bor i ett flerfamiljshus enbart måste tåla att tobaksrök från grannen kan komma in i hemmet när fönster eller dörrar står öppna.

Du nämner däremot att röken tränger sig in hos er, trots att era fönster och dörrar är stängda varför en sådan situation skiljer sig åt från vad som nyss sagts. En sådan störning skulle kunna utgöra en sådan som nämns i 12 kap. 25 § JB. Du nämner även att lägenheterna är relativt nybyggda vilket kan fungera som ytterligare ett argument till varför ni inte bör behöva tåla grannens tobaksrök.

Åtgärder vid störningar i boendet
Om det förekommer störningar i boendet ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör (12 kap. 25 § stycke 2 JB).

Du nämner att du varit i kontakt med er hyresvärd under flera månader utan resultat. Det beror sannolikt på att denne vet med sig att tobaksrök ska kunna tålas av personer som bor i ett flerfamiljshus. Men eftersom tobaksröken i ert fall tar sig in i lägenheten trots att era fönster och dörrar är stängda borde situationen se annorlunda ut. Då verkar det snarare som att det är fel i bygget av lägenhetshuset, som bör ses över.

För att få hjälp med ert ärende skulle jag i första hand råda er att fortsatt försöka övertala er hyresvärd att se över ventilationerna eller tätheten på lägenhetens fönster. Jag skulle även råda er att ta kontakt med grannen som orsakar tobaksröken för att i samförstånd med denne komma fram till en lösning. Därefter skulle jag råda er att antingen ta kontakt med miljönämnden i er kommun för att eventuellt få dem att inspektera lägenheten, alternativt ta kontakt med en jurist som kan hjälpa er att driva ärendet vidare.

Jag hoppas det gav svar på din fundering. Lycka till!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1982)
2021-06-17 Kan en hyresgäst sägas upp om hyresvärden erbjuder hyresgästen en likvärdig hyresrätt?
2021-06-17 Hur går man tillväga vid en skilsmässa vad gäller hyresrätten?
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?

Alla besvarade frågor (93238)