Behöver hyresgäster bekosta ommålning av husets fasad?

2021-04-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Har hyrt en villa i 2 år. Hyresvärd hävdar att fläckar på fasad uppkommit. Vet ej av vad. Är vi som hyr skyldiga att betala en ommålning av huset?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att er hyresvärd kräver att ni ska bekosta en ommålning av husets fasad med anledning av att fläckar uppkommit på fasaden och du undrar om hen kan kräva det.

Generellt gäller att hyresvärden svarar för normal slitage av hyresobjektet (12 kap 15 § jordabalken). Om försämringen däremot orsakas av vårdslöshet svarar hyresgästen för detta (12 kap 24 § jordabalken). Som tumregel brukar man säga att nötning på "ytskiktet" faller under normalt slitage. I och med att det i ert fall rör sig om fläckar på fasaden, där varken någon av parterna vet vad som är orsaken, faller detta rimligen in under hyresvärdens skyldighet. Det är till exempel möjligt att att väderförhållanden och dylikt gett upphov till skadan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1957)
2021-05-11 Blir en hyresgäst ersättningsskyldig för spricka i toalettstolen som har uppstått pga. ålder?
2021-05-11 Kan hyresrätten bli uppsagd utan anledning?
2021-05-09 Vad innebär "normalt slitage" enligt jordabalkens regler om hyresrätter?
2021-05-09 Byte av hyresrätt

Alla besvarade frågor (92212)