Behöver en arbetsgivare ange skäl för uppsägning?

Hej,

Jag har en tidsbegränsad anställning och har nu blivit plötsligt uppsagd (23/2 skulle det ha gått 6 månader av min anställning, de sade upp mig 4/2). Min chef hävdar att hen inte behöver ange skäl för uppsägningen. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte vad du har för anställningsavtal för din tidsbegränsade anställning, t.ex. om du har ett kollektivavtal. Jag kommer således i mitt svar utgå från lagen om anställningsskydd, LAS, för att redogöra för vad som kan gälla i ditt fall. Lagen är däremot semidispositiv vilket innebär att vissa bestämmelser kan avvikas från genom exempelvis kollektivavtal, medan vissa bestämmelser är tvingande och alltid gäller (2 § LAS).

Vad LAS säger

Till att börja med är utgångspunkten för en tidsbegränsad anställning att anställningen upphör vid anställningstidens utgång om inte annat avtalats (4 § LAS) och därför inte är uppsägningsbar. En tidsbegränsad anställning kan träffas om vikariat, säsongsarbete, allmän visstidsanställning (5 § LAS) eller provanställning om prövotiden är högst sex månader (6 § LAS). Ett exempel på en tidsbegränsad tills vidare anställning kan vara att det i anställningsavtalet står: "anställningen gäller tills vidare, dock längst till och med ett visst datum". I sådana fall är anställningen uppsägningsbar. En provanställning får även avbrytas före prövotidens utgång om inte annat avtalats (6 § tredje stycket LAS). När en tidsbegränsad anställning upphör vid avtalets utgång behöver arbetsgivaren inte ange några skäl p.g.a. att slutdatumet var förutbestämt i avtalet.

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad (7 § LAS). Vid uppsägning är arbetsgivaren skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen och dessa ska meddelas skriftligen om arbetstagaren begär det (9 § LAS).

Ditt fall

Då jag inte vet vad som står i ditt anställningsavtal kan jag inte ge ett säkert svar. Då du blivit uppsagd före avtalstidens utgång presumerar jag att det rörde sig om en tidsbegränsad tills vidare anställning och att uppsägning därför är tillåten. Jag nämnde i början att LAS är semidispositiv vilket innebär att vissa bestämmelser är tillåtna att avvika ifrån och vissa inte. Bestämmelsen om att på arbetstagarens begäran ange skälen till uppsägningen är en tvingande bestämmelse (9 § LAS) då den inte anges som en bestämmelse man får avvika från (2 § LAS). Det innebär att om du begär att din arbetsgivare ska uppge varför du blivit uppsagd ska arbetsgivaren ange skälen till dig, och även meddela dessa skriftligt om du begär det.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”