FrågaPROCESSRÄTTVittna29/04/2018

Behöver en 14-åring vittna i ett brottmål där mamman är den utsatta och styvpappan är den tilltalade?

Min 14 åriga dotter är kallad att vittna i ett misshadels mål där modern är den utsatta och styv pappan är den som misshandlat, måste hon vittna?

Tillsaken hör att hon blivit sexuellt utnyttjad av styvpappan och är LVU placerad då mamman anses vara olämplig som förälder enligt soc

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vittnen hittar du i 36 kap. Rättegångsbalken (RB).

Utgångspunkten i svensk rätt är att det finns en allmän vittnesplikt så att man måste vittna om man blir kallad. Vittnesplikten brukar ses som en sorts samhällsplikt som finns för att hjälpa domstolen att döma rätt. Från denna utgångspunkt finns dock vissa undantag.

För din dotters del finns det flera saker som talar emot att hon behöver vittna. För det första måste närstående till part i rättegången inte vittna, utan detta sker endast om vittnet själv är villigt att vittna (36:3).

För det andra är din dotter enbart 14 år gammal och för barn under 15 år gör rätten en särskild prövning, med hänsyn till omständigheterna, om barnet får höras som vittne (36:4). I det här fallet talar mycket för att din dotter skulle kunna skadas av att vittna med tanke på det sexuella utnyttjandet, så även om din dotter skulle vara villig att vittna med hänsyn till att hon är närstående så talar det mesta för att rätten ändå inte skulle tillåta det.

Det kan också tillägas att även om din dotter skulle vittna så får hon inte avlägga vittneseden, både med hänsyn till att hon är närstående och att hon är under 15 år (36:13). Ett eventuellt vittnesmål skulle därför inte tillmätas så högt bevisvärde så i proportionalitet till omständigheterna i fallet talar det allra mesta för att din dotter inte behöver vittna. Var bara noga med att informera rätten (den domstol det gäller) om att din dotter inte vill vittna så snart som möjligt.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo