Behöver ej ta över sambos studieskuld vid bodelning

2016-11-01 i Bodelning
FRÅGA
Studieskuld vid sambobodelning2008-12-18 i FAMILJERÄTTHej !Ni skrev enligt följande enligt nedan: Men om den ena sambon(1) har fått huset i enskild gåva och huset ingår då inte i bodelningen. Måste då den sambon(1) ta över 50% den andres sambons(2) studieskulder då den andre sambon(2) inte har några tillgångar? Dvs sambon(2) med studielån har inga tillgångar men äger inte något i huset då allt är enskild gåva? måste då den andre sambon(1) betala halva studielånet ?("FRÅGAHejsan, På minst två ställen på Lawline hävdar ni att studieskulder inte skall tas med vid bodelning av sambos. En juristbyrå jag tillfrågat hävdar dock raka motsatsen. Vad är korrekt?SVARHej. Bodelning mellan sambos regleras i Sambolagen, se här. Enligt 13 § 2 st i SamboL skall ”en fordring mot en sambo som inte är förenad med särskild förmånsrätt i samboegendomen och som inte heller på annat sätt är att hänföra till sådan egendom” (exempelvis studielån) först avräknas från annan egendom än den som skall delas upp i och med en bodelning. Med andra ord innebär det att studielån inte skall tas med vid en bodelning mellan sambos om sambon har egendom, som inte skall ingå i bodelningen, som täcker lånet. Om sambon inte har egendom som täcker lånet skall det avräknas i bodelningen.)"
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuell bestämmelse

13 § Sambolagen

Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen skall från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde.

För sådana fordringar mot en sambo som inte är förenade med särskild förmånsrätt i samboegendomen och som inte heller på annat sätt är att hänföra till sådan egendom skall sambon få täckning ur samboegendomen endast i den mån betalning inte kan erhållas ur annan egendom.

Vad som gäller för studielån

Studielån är inte förenade med särskild förmånsrätt i samboegendom, och kommer därför endast beaktas i bodelningen om låntagaren inte äger egendom som inte är samboegendom som motsvarar lånets värde. Om så är fallet innebär det ändå inte att den andra sambon får ta över lånet. Istället innebär det att sambon som har lånet måste hålla samboegendom som motsvarar den del som inte täcks av övrig egendom utanför bodelningen. Detta kommer innebära att den sambon kommer få större del av den totala samboegendomen vid bodelningen.

Om låntagaren (2) inte äger några tillgångar, finns det inget att avräkna. Det innebär inte att den andra sambon (1) måste ta över något av lånet. Det innebär bara att den andra sambon (1) är den enda som lägger in egendom i bodelningen, om (1) har samboegendom. Om bostaden är enskild egendom är den inte samboegendom. Det innebär att enbart eventuellt bohag som ägs av (1) är samboegendom i detta fall, som samborna då ska fördela lika.

Slutsats och råd

Om en sambo inte har några tillgångar, men har studielån, innebär det inte att den andre måste betala någon del av studielånet.

Om du vill ha praktisk hjälp med en bodelning, tex upprätta bodelningsavtal eller få vidare utredning i ert ärende, är du välkommen att kontakta mig på johan.landstrom@lawline.se så kan jag sätta dig i kontakt med en av våra professionella jurister. Vi återkommer i då med ett kostnadsförslag.

Mvh

Johan Landström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2654)
2020-10-29 Vad gäller för avkastning av enskild egendom som t.ex. lön från ett företag?
2020-10-29 Vad ska jag betala för att köpa ut min syster från vår gemensamma fastighet?
2020-10-28 Ska ett avgångsvederlag ingå i en bodelning?
2020-10-28 Med vilket belopp ska sambon lösas ut från den gemensamma bostaden?

Alla besvarade frågor (85585)