Behöver du betala för bilvärderingstjänsten trots att företaget varit otydligt vid lämnande av prisinformation?

2020-11-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Om det inte går att se på en hemsida att tjänsten har ett pris. I detta fall hemsidan X, som först i 4:e paragrafen i avtalsvillkoren nämner att tjänsten kostar 1995kr. Kan jag bestrida?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Är du bunden av avtalet?

På hemsidan så finns det en ruta som man måste kryssa i för att kunna värdera sin bil. Genom att kryssa i den nämnda rutan godkänner du avtalsvillkoren för tjänsten. Om jag har förstått det rätt så har du kryssat i utan att läsa avtalsvillkoren eller på annat sätt missat information kring priset för tjänsten och företaget kräver nu betalt för bilvärderingen trots att du inte visste att tjänsten kostade.

Utgångspunkten är att du är bunden av avtalet genom att kryssa i rutan eftersom du därigenom godkänt avtalsvillkoren (1 § Avtalslagen). Priset för tjänsten är ett av avtalsvillkoren som du godkänt och du är som utgångspunkt bunden av detta.

Kan du bestrida betalningskravet?

Du kan givetvis bestrida betalningskravet. Som grund för ditt bestridande kan du förslagsvis skriva att du inte fått tydlig information om att tjänsten kostade. Företaget är dessutom skyldig enligt lag att lämna korrekt och tydlig prisinformation, vilket de inte kan anses gjort i detta fall (10 § Prisinformationslagen).

Ångerrätt

Eftersom det är ett köp som skett via internet är den s k distansavtalslagen tillämplig. Du som konsument har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från den dag som som avtalet ingicks, alltså den dagen du köpte tjänsten (2 kap. 10 § jämte 12 § första stycket Distansavtalslagen). Av § 4 i avtalet framgår det att ångerrätt inte gäller, sådant avtalsvillkor är utan verkan mot dig eftersom det är till din nackdel som konsument (1 kap. 4 § Distansavtalslagen).

Sammanfattning

Utgångspunkten är att du är bunden av avtalet om du kryssade i rutan, eftersom du därigenom godkände avtalsvillkoren. Du kan bestrida betalningskravet men enligt min bedömning är den smidigaste lösningen att du nyttjar din ångerrätt och ångrar köpet. För att göra det behöver du meddela företaget att du vill ångra köpet. De kommer förmodligen att hävda att du, genom att godkänna avtalsvillkoren, redan lämnat ditt samtycke till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt. I sådant fall kan du hänvisa till 1 kap. 4 § Distansavtalslagen och säga att ett sådant avtalsvillkor är utan verkan mot dig eftersom det är till din nackdel som konsument. Eftersom företaget har varit otydlig avseende prisinformationen kan du även anmäla dem till Konsumentverket (klicka här).

Hoppas att mitt svar varit till din hjälp, återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (879)
2021-04-18 Köplagen och konsumentköplagen
2021-04-13 Åldersgräns på alkoholfri öl
2021-04-12 Ångerrätt vid köp av tjänst med enskild firma?
2021-03-31 Gemensamt köpta katter efter man gjort slut

Alla besvarade frågor (91411)