FrågaFAMILJERÄTTAdoption23/11/2022

Behöver de biologiska föräldrarna göra något vid vuxenadoption?

Hej! Jag och min styvfar ska ansöka om vuxenadoption. Min mamma och styvfar är gifta sedan jag var liten, och det är dom två som har uppfostrat mig. Idag är min relation till min styvfar lika bra som till min biologiska mamma, vi är en väldigt nära familj. Jag är medveten om att det är min styvfar som ansöker enligt domstolens sida "Ansök om adoption inom Sverige". Min fråga är nu, ska min mamma göra någonting inför eller under ansökan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. 

Regler om adoption finns i föräldrabalkens (FB) 4:e kapitel. 

Behöver den andre föräldern göra något vid vuxenadoption?

Precis som du nämner i din fråga är det din styvfar som ska lämna in en ansökan om att få adoptera dig (4 kap 11 § FB). Denna ansökan ska göras till tingsrätten i den ort där den som sökande vill adoptera har sin hemvist, detta innebär att ansökan ska lämnas in till tingsrätten i din hemort (4 kap 12 § FB).

Efter det att din styvfar lämnat in ansökan om att få adoptera dig ska tingsrätten se till att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap 13 § FB). I denna utredningen kommer rätten kolla på om kraven för vuxenadoption är uppfyllda. Det krävs enligt denna paragraf särskilda skäl för att en vuxenadoption ska gå igenom och att adoptionen i övrigt är att anse som lämplig ( 4 kap 4 § FB). I utredningen ska rätten även ge dina nuvarande föräldrar tillfälle att yttra sig om adoptionen inom viss tid (4 kap 18 § FB). Detta innebär att din mamma kommer att få framföra sina åsikter om adoptionen och även din andra förälder. Det krävs dock inget samtycke från dina nuvarande föräldrar eftersom du är myndig men de kommer alltså få möjlighet att framföra sina åsikter gällande adoptionen. 

Utöver att din mamma som din förälder kommer få tillfälle att yttra sig av rätten är det ingenting mer hon behöver göra. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer kring vuxenadoption eller något annat är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. 

Hälsningar, 

Hanna RudelövRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”