Behöver arbetsgivaren betala uppsägningslön om arbetstagaren inte dyker upp på arbetet under uppsägningsmånaden?

FRÅGA
Hejsan! jag har en fd anställd som ej dök upp under sin uppsägningsmånad och ej sjukanmält sej. Kan man "slippa" betala sista månandens lön då ha ej jobbat och ej sjukanmält sej utan bara inte dykt upp?självklart betalar vi hans semester ersättningmvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS).

Det framgår inte av din fråga om det är du som arbetsgivare som har sagt upp arbetstagaren, eller om det är arbetstagaren som har sagt upp sig själv. Jag kommer därmed gå igenom båda alternativen, och jag kommer börja med om det är arbetstagaren som har sagt upp sig själv.

Uppsägningslön om arbetstagaren har sagt upp sig själv

Det finns inga särskilda lagbestämmelser om de ekonomiska konsekvenserna av att arbetstagaren säger upp sig själv. Däremot gäller uppsägningstiden på en månad (LAS 11 § första stycket). Arbetstagaren är skyldig att arbeta under denna tid om arbetsgivaren inte går med på en kortare uppsägningstid och arbetstagaren har även rätt till lön. Arbetstagaren är bunden av anställningsavtalet även under uppsägningstiden.

Ifall arbetstagaren inte dyker upp till arbetsplatsen efter att den har sagt upp sig själv så utför den inte sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Eftersom den anställde inte arbetar så behöver inte arbetsgivaren betala ut lön för den tid som arbetstagaren är frånvarande.

Arbetsgivaren har även rätt att kräva skadestånd om det har uppstått andra skador med anledning av att arbetstagaren inte har beaktat uppsägningstiden (LAS 38 § första stycket).

Rätten till uppsägningslön om arbetsgivaren har sagt upp arbetstagaren

En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare (LAS 12 §).

En förutsättning för att arbetsgivaren skall bli skyldig att betala ut uppsägningslön m.m. är dock att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande. Arbetstagaren ska alltså vara beredd på att utföra arbetsuppgifterna om arbetsgivaren kräver detta.

I och med att det framgår att arbetstagaren inte har dykt upp till arbetsplatsen och att han inte har jobbat trots att du som arbetsgivare har gett honom arbetsuppgifter som jag har uppfattat det, så har du som arbetsgivare ingen skyldighet att betala ut uppsägningslönen.

Skadestånd kan även bli aktuellt här.

Sammanfattning

Ifall arbetstagaren har sagt upp sig själv och inte dykt upp på arbetsplatsen efter uppsägningen, så har personen brutit mot anställningsavtalet och du behöver inte betala lön för de frånvarande dagarna under uppsägningstiden. Ifall det är du som arbetsgivare som har sagt upp arbetstagaren, så behöver du inte heller betala uppsägningslön eftersom arbetstagaren inte har stått till ditt förfogande.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96481)