Behåller man sin arvsrätt till den ursprungliga föräldern när man adopteras?

2020-09-04 i Adoption
FRÅGA
Hej!Funderar på att Adoptera min Sambos äldsta Barnbarn. Han är 22 År gammal.Jag är inte Biologiskt kopplad i Släktskapet.Mister han rätten att Ärva sin Biologiska Mor om vi genomför Adoptionen?Hans Far (min Sambos Son) är Död sedan flera År.Med Vänliga HälsningarLotta
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption hittas i Föräldrabalk (FB).

Vad krävs för att adoptera en vuxen?

När den person man vill adoptera är över 18 år är det fråga om en vuxenadoption. Den som fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet som den sökande och den som sökande vill adoptera har. Adoptionen måste även i övrigt anses lämplig. Man tar särskild hänsyn till om sökanden har uppfostrat den som sökande vill adoptera eller om adoptionen annars kan avse att bekräfta en relation som ett barn och en förälder har (4 kap. 4 § FB).

Bedömningen av om en adoption är lämplig ska göras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Sökandens personliga egenskaper och lämplighet i övrigt liksom behovet av adoption är omständigheter som ska beaktas. Inställningen hos föräldrarna till den som sökanden vill adoptera ska också beaktas. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ligger även att åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera ska vara rimlig, även om åldersskillnaden bör ha mindre betydelse vid vuxenadoption än vid adoption av ett barn.

Huruvida kriterierna för vuxenadoption är uppfyllda bestämmer tingsrätten i varje enskilt fall. Det kan dock vara bra att ha dessa kriterier i åtanke när man skriver sin ansökan om adoption.

Kommer din sambos barnbarn ärva sin biologiska mor vid adoption?

Enligt svensk rätt likställs adoptionsbarn med biologiska barn och detta gäller även vid arvsskiften. Detta innebär således att om man blir adopterad förlorar man arvsrätten till den ursprungliga föräldern. Detta då en adoptivförälder i juridisk mening är att likställa med en biologisk förälder enligt 4 kap. 21 § FB. Din sambos barnbarn kommer alltså mista rätten att ärva sin biologiska mor om ni genomför adoptionen. Om den biologiska modern vill att han ska ärva kan hon dock skriva in honom i sitt testamente.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis finns det vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att du ska få adoptera din sambos barnbarn. Huruvida du uppfyller dessa kriterier kan jag tyvärr inte uttala mig om utan det är upp till tingsrätten i varje enskilt fall att bedöma. Om du adopterar din sambos barnbarn kommer han dock mista rätten att ärva sin biologiska mor eftersom en adoption bryter de legala banden med den ursprungliga föräldern helt.

Om den biologiska modern vill att din sambos barnbarn ska få ärva trots en adoption kan hon skriva in detta i sitt testamente. Om ni bestämmer er för att inte adoptera kan istället du och din sambo skriva testamenten och avtal som ger barnbarnet samma juridiska ställning som ett biologiskt barn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (589)
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?

Alla besvarade frågor (91320)