Begreppet "sedvana"

2016-04-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag pluggar lag o rätt och förstår inte boken förklaring till "sedvana". Den säger "I vissa lagar o fördordningar hänvisar man till sedvana som utvecklas: god affärssed, god bokföringssed osv". (Under rubriken:De svenska rättskällorna)Kan du förklara djupare vad dem menar?
SVAR

Hej,

Med sedvana begrips ett handlingssätt på hur någonting normalt sett utförs, utan att detta tillvägagångssätt/beteende har något uttryckligen preciserat skriftligt stöd i lag. Sedvana är ofta baserat på en längre tradition av ett visst handlingssätt. Man kan, för enkelhetens skull, betrakta det som en form av oskriven överenskommelse, man skulle även kunna översätta begreppet till "vana" eller "vanligt förfaringssätt".

Vissa lagar och förordningar hänvisar mycket riktigt direkt till sedvana som utvecklas, detta kallas då "sedvanerätt" och denna är att betrakta som en rättskälla. Lagen tar då sikte på den sedvana som utvecklas inom det specifika området.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (823)
2020-07-31 Måste man låna pengar vid förvärv av bostadsrätt?
2020-07-31 Köpt en moped på webbplats - ångerrätt?
2020-07-29 Fukt och mögel i källaren, dolt fel i hus?
2020-07-24 Krävs bekräftelse på ångerrätt för att det ska kunna åberopas vid distansköp?

Alla besvarade frågor (82582)