Begreppet "sedvana"

2016-04-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag pluggar lag o rätt och förstår inte boken förklaring till "sedvana". Den säger "I vissa lagar o fördordningar hänvisar man till sedvana som utvecklas: god affärssed, god bokföringssed osv". (Under rubriken:De svenska rättskällorna)Kan du förklara djupare vad dem menar?
SVAR

Hej,

Med sedvana begrips ett handlingssätt på hur någonting normalt sett utförs, utan att detta tillvägagångssätt/beteende har något uttryckligen preciserat skriftligt stöd i lag. Sedvana är ofta baserat på en längre tradition av ett visst handlingssätt. Man kan, för enkelhetens skull, betrakta det som en form av oskriven överenskommelse, man skulle även kunna översätta begreppet till "vana" eller "vanligt förfaringssätt".

Vissa lagar och förordningar hänvisar mycket riktigt direkt till sedvana som utvecklas, detta kallas då "sedvanerätt" och denna är att betrakta som en rättskälla. Lagen tar då sikte på den sedvana som utvecklas inom det specifika området.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (838)
2020-10-22 När föreligger vindikationsrätt?
2020-10-21 Har jag ångerrätt på abonnemang som tecknats via en telefonförsäljare?
2020-10-06 Vilken lag gäller för hyresrätter, panträtter och köp av aktier eller andra värdepapper?
2020-10-03 Inte betala mer än 15 % över uppskattat pris?

Alla besvarade frågor (85250)