FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt09/10/2016

Begreppet "kyrkofrid"

Hej!

På förekommen anledning har jag kommit att fundera över hur det står till med konceptet kyrkofrid i Sverige.

Säger lagstiftningen att något sådant skulle existera, eller är det bara något svenska kyrkan ibland häver ur sig utan någon juridisk grund?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kyrkofriden instiftades till en början av Birger Jarl och fastslogs sedan i "Alnös Stadga" från 1280 som utfärdades av Magnus Ladulås och som stadgade att det är ett brott att dräpa eller sarga i kyrka, på kyrkogård eller på ting.

Denna lag har sedan dess blivit gammal och obsolet, men principen har i viss mån levt kvar. I 16 kap. brottsbalken stadgas om brott mot allmän ordning som b.la. avser särskilt skydd för den som besöker gudstjänst samt straffbelägger störande av sådan förrättning.

Sammanfattningsvis finns det ingen lagstiftning som uttryckligen behandlar begreppet "kyrkofrid", däremot kan exempelvis bli dömd för störande av gudstjänst enligt brottsbalken.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo