Begreppet "ingångsvärden"

2015-06-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Vad avser uttrycket " ingångsvärden " i ett brottmål?/hemmajuristen
SVAR

Hej!

Tack för din fråga, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Uttrycker avser att beskriva vad man vet när ett brott har begåtts vid ett inledande skede, vilka uppgifter har man när man startar en utredning och förundersökning?

Vid inbrott exempelvis är ingångsvärdet ofta lågt/dåligt då gärningsmannen ofta är okänd och spaningsuppgifter saknas. Brott inom relationen, så kallade relationsbrott ger istället ett bättre ingångsvärde då gärningsmannen ofta är känd redan vid anmälningstillfället.

Jag hoppas att jag med detta besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll