Begreppet "gärningsomständighet"

2019-01-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, vad betyder begreppet "gärningsomständighet"? Stöter på det en hel del när jag läser om likgiltighetsuppsåt m.m. Ge gärna exempel. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Begreppet "gärningsomständighet" har enligt min uppfattning ingen särskild juridisk-teknisk innebörd. Såvitt jag vet används begreppet såsom man kan förvänta sig utifrån ett allmän språkligt perpsektiv, det vill säga för att beskriva vissa faktiska eller rättsliga omständigheter av relevans för bedömningen av gärningen. Omständigheter av faktisk natur kan exempelvis vara en persons ålder eller att ett föremål existerar. Omständigheter av rättslig natur kan som kontrast vara att en persons ålder gör att denne är att betrakta som ett barn i rättslig mening eller att ett föremål är av sådan art att det ska behandlas enligt exempelvis vapenlagstiftning. Detta är relevant för uppsåtsbedömningar eftersom en person som huvudregel måste ha uppsåt till alla delar av en brottslig gärning för att kunna dömas till ansvar. För att använda ett av exemplen ovan måste en hypotetisk gärningsman ha uppsåt till (insikt om) det faktum att offret är under femton år gammalt för att dömas för våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § brottsbalken.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2129)
2019-05-26 Skadestånd med anledning av brott och övergrepp i rättssak
2019-05-24 Kommer ett belastningsregister påverka mina möjligheter att få jobb?
2019-05-24 Kan man få bort uppgifter från belastningsregistret?
2019-05-23 Dömd för ringa narkotikabrott – kan min flickvän fortfarande arbeta som väktare?

Alla besvarade frågor (69295)