Begravningskostnader vid konkurrens med kronofogden

FRÅGA
Jag är dödsbodelägare och undrar om jag har rätt att använda min bortgångna fars tillgångar för begravning när han samtidigt har skuld hos kronofogden? När jag pratade med begravningsbyrån och kommunen får jag svaret att jag får göra så. Men kronofogden säger att de har förtur och att om jag rör tillgångar blir det skiftat dödsbo. Så vem har rätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag beklaga din fars bortgång.

Angående din fråga, är svaret att det beror på. Ja, du har rätt att använda medel ur dödsboet för att täcka de kostnader som uppstår i och med begravningen även om din far hade skulder till kronofogdemyndigheten. Detta gäller dock endast om skulderna till kronofogden kan täckas ur dödsboets sammanlagda förmögenhet. Enkelt sagt kan sägas att om han hade skulder på 100 kronor och dödsboet har 50 kronor att dela ut, kan ingen del användas till begravningen utan hela dödsboets beläggning ska gå till kronofogdemyndigheten och sedan skrivs skulden av.

Inom socialtjänsten i din kommun finns en verksamhetsgren som heter begravningshjälp, vilken kan hjälpa er med vissa kostnader i samband med begravningen när de inte kan täckas ur dödsboet. Men sammanfattningsvis har begravningskostnaderna alltså inte företräde före de skulder kronofogden ska indriva.

Vill du ha mer vägledning kan du kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (491)
2021-01-20 Utebliven återbetalning - vad kan jag göra?
2021-01-18 Jag har gett mitt barn en bil, kan Kronofogden utmäta den?
2021-01-18 Hur får jag bort någon annans lösa egendom från min fastighet?
2020-12-17 Hur får jag tillbaka pengar som lånats ut?

Alla besvarade frågor (88310)