FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder23/12/2020

Begränsat utdrag ur belastningsregistret

Jag blev dömd av tingsrätten 2019 för stöld,då jag jobbade inom äldreomsorgen,fick böter och 2 år villkorligt.

Det jag undrar nu är om det syns i belastningsregister då jag ska söka inom barnomsorgen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Krav på registerutdrag i samband med erbjuden anställning
Den som erbjuds anställning inom skolan ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret (2 kap. 31 § första stycket 1 skollagen). Utdraget ska vara högst ett år gammalt (2 kap. 31 § första stycket 2 skollagen).

Utdrag krävs även för den som erbjuds anställning i staten, en kommun, en region, ett företag eller en organisation om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (1 § lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn).

Belastningsregister
Belastningsregistret innehåller uppgifter om det brott som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). Tidpunkten för när en uppgift om ett begånget brott gallras från belastningsregistret beror på vilken påföljd man har blivit dömd till. Gallring innebär att uppgifterna som finns i registret avlägsnas och förstörs.

En uppgift om villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet (17 § p. 4 a lagen om belastningsregister). Om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten, gallras uppgiften istället efter fem år (17 § p. 4 b lagen om belastningsregister). En uppgift om böter gallras fem år efter domen eller beslutet (17 § p. 9 lagen om belastningsregister).

Om det emellertid före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).

Begränsat registerutdrag
En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret för vissa angivna ändamål, exempelvis för erbjuden anställning (jfr 9 § första stycket lagen om belastningsregister). Ett begränsat utdrag innebär att utdraget endast ska innehålla uppgifter om domar där påföljd dömts ut för vissa angivna brott.

Ett registerutdrag i samband med erbjuden tjänst inom skola eller där arbetet innebär kontakt med barn, ska endast innehålla domar och beslut om följande brott: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån samt barnpornografibrott (22 § tredje och sjätte stycket förordning om belastningsregister).

Slutsats
I ditt fall har påföljden bestämts till villkorlig dom och böter. Uppgifterna kommer att gallras antingen fem eller tio år efter domen (beroende på din ålder). Inför en erbjuden tjänst har man emellertid rätt att begära ut ett begränsat utdrag. Det innebär att utdraget enbart ska innehålla de begångna brott som jag ovan redogjort för. Ditt begångna brott om stöld innefattas inte och kommer således inte att framgå på registerutdraget.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo