Begått nya trafikbrott under spärrtiden, hur yttra sig till Transportstyrelsen

2015-02-18 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag skulle vilja veta hur jag ska skriva,formulera mig, vad för info förväntas jag ha med, vad ska min arbetsgivare skriva i sitt brev mm för att mitt yttrande till transportstyrelsen ska tas på allvar. Jag har precis fått hem ett brev där det står att dom "överväger att avslå" min ansökan om att få tillbaka mitt körkortstillstånd igen efter en tids spärrtid. Transportstyrelsen hänvisar till min senaste dom som jag precis avtjänat. Jag hade en spärrtid som gick ut november 2014 men jag blev dömd innan spärrtiden löpt ut för narkotikainnehav och rån tillsammans med olovlig körning och grovt vårdslöshet i trafik och rattfylleri. Jag har nu levt nykter och drogfri en tid och har ett jobb där jag måste ha körkort och tillgång till bil för att få fortsätta min anställning. Tacksam för svar. Mvh
SVAR

När ett körkort har omhändertagits och Transportstyrelsen ska bestämma om en ev. återkallelse och tillhörande spärrtid så skickar de ut en "yttrandeblankett" där körkortsinnehavaren får yttra sig innan beslut fattas. Det är där körkortsinnehavaren har sin möjlighet att sakligt förklara för Transportstyrelsen varför hen har särskilda skäl till att inte få körkortet återkallat eller, vanligare, få spärrtiden nedsatt. Det är få skäl som påverkar bedömningen, men om man till exempel riskerar att bli av med sitt arbete om man får sitt körkort indraget kan det göra att spärrtiden sätts ned. Det görs en helhetsbedömning inför beslutet, och rent känslomässiga aspekter saknar betydelse.

I ditt fall har du fått körkortet omhändertaget och en spärrtid satt, men du har sedan under spärrtiden begått och blivit dömd för flera brott. inklusive ett flertal grova trafikbrott. Som jag skrev ovan görs en helhetsbedömning inför beslutet, men då vart och ett av trafikbrotten i sig är tillräckliga skäl för att återkalla körkortet (se Körkortslagen 5 kap. 3 §) är dina utsikter att kunna påverka Transportstyrelsens beslut i mildrande riktning små. Det du kan göra är att sakligt beskriva hur din livssituation har förändrats samt att du är beroende av körkort för att få (behålla) ditt arbete. Din chef kan styrka påståendet om nödvändigheten av körkort för att du ska få (behålla) arbetet samt eventuellt om du är svår att ersätta med någon annan arbetstagare i händelse av att du inte får tillbaka körkortet. Tyvärr tror jag dina chanser är små med tanke på typen av brottslighet, men du förlorar ingenting på att försöka.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (956)
2020-07-03 Får man skjutsa en berusad person på en moped eller en motorcykel?
2020-07-02 Spärrtid av körkort vid fortkörning
2020-06-30 Är det jag eller mina föräldrar som blir straffade om jag kör utan körkort?
2020-06-30 Indraget körkort vid fortkörning

Alla besvarade frågor (81764)