FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt07/06/2017

Begått brott 1976 - vad gäller?

Om en person har begått ett brott år 1976 döms då personen efter 1976 års lagar och domar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige gäller ett förbud mot retroaktiv straffrättsskipning, vilket innebär att:

- straff inte får dömas ut för en handling som inte var kriminaliserad när den begicks och

- påföljden för ett brott får inte bli strängare än vad som gällde vid tiden för brottet.

Om gärningen inte var ett brott år 1976 kommer något straff inte att utdömas, detta eftersom man ska kunna lita på att man kan utföra en vid tiden tillåten handling utan att senare straffas för det. Var det ett brott även år 1976 kommer domstolen att utgå från straffskalan som gällde när brottet begicks. Om exempelvis straffet för brottet var böter år 1976 men nu ändrats till fängelse, så kommer fängelse inte att kunna användas som påföljd utan bara böter. (2 kap 10 § regeringsformen)

Observera att brottet med största sannolikhet är preskriberat och att något straff därför inte kommer kunna dömas ut. (35 kap brottsbalken)


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo