FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB10/01/2017

Begås hemfridsbrott eller olaga intrång då någon blockerar en dörr med sin fot?

Hej!

Är det olaga intrång eller hemfridsbrott om en person står i trapphuset och hindrar en hyresgäst från att stänga dörren efter en diskussion när hyresgästen vill stänga dörren och säger så till den som har satt sina fötter som hinder?

Lawline svarar

Hej!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline. Om du upplever mitt svar som ofullständigt är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga en mer specifik bedömning.

Den straffbestämmelse som aktualiseras med anledning av det scenario som du beskriver är 4 kap. 6 § brottsbalken. Första stycket i paragrafen anger att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad döms för hemfridsbrott till böter (vid grovt brott fängelse i högst två år). Om inträngandet eller kvarstannandet är på en plats som inte utgör bostad, t.ex. ett kontor eller en fabrik, döms istället enligt andra stycket för olaga intrång.

Mot den bakgrunden kan jag konstatera att det i förevarande fall endast är hemfridsbrottet som är värt att undersöka närmare. Frågan är då om personen som blockerat dörren, enligt lagens definition, kan anses ha inträngt eller kvarstannat i hyresgästens bostad?

Enligt den kurslitteratur som jag konsulterat (Asp m.fl., Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2 u., s. 71) så har ett hemfridsbrott fullbordats redan då inträngandet ”är partiellt (t.ex. ett ben i en dörröppning)”. Författarna styrker förvisso inte detta påstående med hänvisning till något avgörande från Högsta domstolen eller annan lägre instans - men deras bedömning får alltjämt anses tillförlitlig.

Det enkla svaret på din fråga är således att det rör sig om hemfridsbrott i den aktuella situationen. Vad som sedan kan bevisas vid en eventuell domstolsprövning är naturligtvis en annan och mer komplicerad sak att bedöma.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?