Begära ut förundersökning och anmälan i eget ärende

2019-11-28 i Polis
FRÅGA
Hej! För drygt tre år sedan blev jag polisanmäld av två poliser för våldsamt motstånd. Förundersökningen lades ner och jag undrar om det är möjligt för mig att ta del av anmälan och förundersökningen mot mig själv? Vänligen,X
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att få insyn och tillgång till information om staten och kommunernas verksamhet enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Det betyder att du har rätt att ta del av polisens anmälningar och förundersökningar.

Vissa allmänna handlingar kan vara sekretessbelagda, de ska med andra ord inte lämnas ut. I offentlighets- och sekretesslagens 22 kapitel regleras de speciella situationer då personuppgifter inte ska lämnas ut. Polisen prövar sekretessen för ett utlämnande. Om handlingarna du vill få ut omfattas av sekretess kan du bli nekad att få de utlämnande. Det här är dock ett myndighetsbeslut du kan överklaga.

Eftersom att anmälan och förundersökningen du vill ta del av rör dig borde du kunna få ut handlingarna. Här finns information om hur du kan göra för att ta del av polisens handlingar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (235)
2019-12-09 Kan man finnas med i registret om misstanke för brott har avskrivits?
2019-12-02 Kan min vapenlicens bli återkallad om jag döms för skadegörelse?
2019-11-30 kan man anmäla brott anonymt
2019-11-30 Otillåtna bisysslor som polis

Alla besvarade frågor (75606)