Begår man olovlig körning om man kör en trimmad a-traktor?

2017-07-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej om man har blivit stannad med en a-traktor som bara får gå 30 kmh och de visar sig att den går 68 kmh när polisen mäter med laser och jag har inte kört för fort. Polisen tar mitt am kort och säger att de är olovlig körning vad kan man få för straff då.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om A-traktorer

Till vilken kategori ett fordon hör kan bero på vilken hastighet det är konstruerat för. Exempelvis ingår i definitionen av Traktor A att det är fråga om ett motorfordon som är konstruerad för en hastighet av högst 40 km/h(se se 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner). En bil som är ombyggd till traktor är en s.k. A-traktor och tillhör Traktor A, men den ska vara så ombyggd att dess högsta hastighet uppgår till 30 km/h på horisontell väg. Ombyggnaden ska dessutom vara så konstruerad och utförd att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet (se 4 kap. 1 och 33 § Vägverkets föreskrifter (2003:19) om bil ombyggd till traktor).

Traktor A med gummihjul får köras på väg endast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort, om inte körningen avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål (se 2 kap 2 § första stycket körkortslagen (1998:488) (KkL)). Personbil får däremot endast köras av den som har ett gällande B-körkort (se 2 kap 5 § andra stycket körkortslagen (1998:488) (KkL)).

Olovlig körning?

Om man har manipulerat en A-traktor till att dess konstruktiva hastighet är över 30 km/h (t.ex. trimmar A-traktorn) kan den inte längre betraktas som en A-traktor, utan är därför att definiera som en bil.

Detta innebär att den som medvetet kör ett sådant fordon utan B-körkort begår en s.k. olovlig körning och kan dömas till böter, eller, om brottet är grovt, till högst sex månaders fängelse (se 3 § första stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott).

En olovlig körning är att anse som grovt brott om gärningsmannen tidigare har innehaft körkort som återkallats, om brottet har skett vanemässigt eller om det annars är att anse som grovt.

Såvida du du inte har gjort dig skyldig till andra trafikförseelser bör brottet vara i normalgraden och du riskerar att betala böter.

Återkallelse av AM-kort?

Om en du har dömts för brottet olovlig körning kan ditt AM-körkort bli återkallat på den grunden (5 kap. 3 § fjärde punkten KkL). Eftersom det på sannolika skäl kunnat antas att AM-kortet kommer att återkallas så har Polisen haft befogenhet att omhänderta det (se 5 kap. 7 § första stycket andra punkten KkL).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?