Begår man ett brott om man säger till en polisman, önskandes att nästa person denne påträffar ska döda polismannen?

FRÅGA
Begår man en olaglig handling om man säger till en polisman "Jag hoppas nästa gärningsman du träffar på har vapen och att gärningsmannen hinner skjuta dig först"? Många andra jag frågat har sagt att det är ett brott men jag personligen kan inte se vilket brott man skulle begå. Det kan ju inte vara hot mot tjänsteman eftersom man har ju inte uttalat sig om att man själv ska göra nåt illa. Detta som jag skrivit ovan är ju bara en förhoppning och jag har hört att det inte finns någon lag att uttrycka dödsförhoppning åt någon annan. Rätta mig om jag har fel.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hot mot tjänsteman regleras i 17 kap. 1 § BrB. Syftet med kapitel 17 i Brottsbalken är att skydda personer som fullgör myndighetsutövning varför hot mot tjänsteman exempelvis inte kan vara för handen ifall inte gärningsmannen har för avsikt att påverka myndighetsutövningen på något sätt. Det står dock klart att angrepp kan ske även utanför tjänsten mot tjänstemän.

Agerandet kan dock utgöra både ofredande.

Ofredande regleras i 4 kap. 7 § BrB. Att önska livet ur någon, vilket är det som sker här, även om utförandet skall företas av en annan, kan utgöra ofredande. Det kan klassificeras som "annat hänsynslöst beteende" som går under brottet ofredande. I de fallen krävs det att fridskränkningen ska ha varit kännbar. Dock ses det med tveksamhet på ifall enstaka och enskilda kränkande yttranden ska utgöra ofredande. Gärningen måste i sådana fall som helhet anses vara hänsynslös.

Det är troligast att agerandet kommer leda till straffansvar för förolämpning, vilket regleras i 5 kap. 3 § BrB.

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96487)