Begår man bedrägeri om man ljuger i sitt CV?

FRÅGA
Hej, För två år sedan, våren 2017, ansökte jag om sommarjobb med ett CV som inkluderade en formulering som inte var helt sanningsenlig. Under sektionen "Personliga meriter" hade jag skrivit "Arbetar som revisor för X." Sanningen var snarare den att jag ideelt var med i revisionsgruppen i X men som revisorsuppleant, inte revisor ( och vid tillfället utförde jag inget direkt arbete, det var först i slutet av läsåret, under en tid i maj, som jag var delaktig i att skriva revisionsberättelse).Jag fick ett sommarjobb under en månad som parkarbetare. Jag vet inte om meriten revisor för X var avgörande i processen, förmodligen inte eftersom arbetsuppgifterna skilde sig väsentligt från det en revisor gör. I termer av bedrägeri, hur allvarligt är det här i värsta fall? Det vill säga, om jag fick jobbet som parkarbetare delvis baserat på min personliga, ideella merit och blev utbetald lön, och därför tillfogade ekonomisk skada? Vad skulle straffet kunna uppgå till?Allt gott, Jonatan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga, så kommer jag prata om reglerna i Brottsbalken (BrB). Jag kommer även att använda mig av Revisionslagen (RL).

Några förtydliganden:

När du skriver att du inte utförde "direkt arbete" så tolkar jag detta som att du hade ett kontrakt som hade börjat löpa, även om det just då inte fanns faktiska arbetsuppgifter för dig.

Det faktum att du arbetade förändras inte bara för att det var ideellt. Jag tycker att det är oproblematiskt att du skrev att du arbetade. Det är dock en merit i sig att ha arbetat ideellt och ofta en fördel att ha med detta i sitt CV!

För att du ska ha begått bedrägeri så krävs det att ditt agerande uppfyller tre krav (BrB 9 kap. 1 §):

1. Du ska ha vilselett (framkallat en oriktig föreställning hos) arbetsgivaren

2. Arbetsgivaren ska ha vidtaget en åtgärd på grund av ditt vilseledande

3. Detta ska innebära att du vinner ekonomiskt på det och arbetsgivaren förlorar på det (ekonomisk vinst/ förlust)

1. Har du vilselett arbetsgivaren?

Du jobbade som en revisorssuppleant och inte som revisor, vilket du hade skrivit. Som jag uppfattar det, så ska du som revisorssuppleant slutföra revisorns uppgifter om denne inte kan det. Anledningen till varför jag tar upp detta är att det då blir tydligt att du utför samma arbetsuppgifter som en revisor!

Det går också att hämta exempel från lagen, där det står att revisorssuppleanter har samma skyldigheter som en "vanlig" revisor (RL 4 §).

Sammanfattning och min bedömning:

1. Du ljög om titeln på ditt jobb

2. Arbetsuppgifterna är desamma som de som en revisor utför

3. Även om du inte utförde "direkt" arbete innan maj, så hade du ett aktuellt kontrakt

Min bedömning är att detta ligger på gränsen för vad som kan anses som vilseledande. Enligt mig så är det inte uppenbart att du fått arbetsgivaren att tro någonting som absolut inte stämmer. Hade det varit så att arbetsgivaren frågade om detta på en intervju och du inte gjorde något för att rätta till missförståndet, då tycker jag att det är att vilseleda. I nuläget tycker jag inte det eftersom du fortfarande har kompetensen som krävs av en revisor och det är kompetensen som eftersöks i ett CV.

2. Åtgärd:

Som du sa så är det svårt att säga om den meriten var avgörande för att du fick jobbet. Det finns skäl att tro att den inte var det eftersom dina kunskaper inom revision inte har med sommarjobbet att göra. Men det är helt enkelt omöjligt att säga med säkerhet!

3. Ekonomisk vinst/ förlust:

Du har ju vunnit ekonomiskt på det eftersom du fick ett avlönat arbete. Men arbetsgivaren hade ändå behövt anställa någon och jag antar att du inte fick extra hög lön på grund av den meriten. Därför anser jag att det inte finns någon ekonomisk förlust för arbetsgivaren.

Jag utgår ifrån att du även genomfört ditt arbete på det sätt som krävdes och att du inte orsakat någon ekonomisk förlust för arbetsgivaren på grund av dåligt utfört arbete.

Du har inte begått bedrägeri enligt mig:

Det är otydligt om du har vilselett arbetsgivaren. Vissa skulle säkert mena att det faktum att du har angivit fel titel innebär att du har vilselett, men jag menar alltså att det är själva kompetensen som är avgörande och den har du varit uppriktig om.

Dessutom så kan jag inte se att arbetsgivaren har lidit en ekonomisk skada på grund av detta! Så även om du skulle ha vilselett arbetsgivaren vilket fick dem att anställa dig så kan du fortfarande inte sägas ha begått bedrägeri eftersom de inte har förlorat något på det!

Det finns en "mildare" form av bedrägeri som man kallar för ringa bedrägeri (BrB 9 kap. 2 §). Men även för detta krävs att de tre kraven jag har pratat om är uppfyllda. Dessutom så skriver du att detta var två år sedan och då kan du inte hållas ansvarig för ringa bedrägeri längre (BrB 35 kap. 1 § 1 stycket 1 punkten).

Mina råd:

Jag har ändrat detta i mitt CV om jag var som du. Då kan du känna dig trygg, plus att du undviker pinsamma intervju-situationer där du måste förklara varför du valt att formulera dig på det sättet.

I detta fallet tror jag att du kan vara lugn, men skulle du ha fler frågor så kan du alltid skicka in dem!

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll