Begår jag kvinnofridskränkning om jag är full?

FRÅGA
Om man är full och säger något till någon som spelar in samtalet. Kan hon sätta dit mig för kvinnofridskränkning då
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brottsbestämmelsen om grov kvinnofridskränkning framgår av 4 kap. 4 a § 2 st. Brottsbalken (BrB). Brottet är tänkt att träffa situationer där det skett upprepade kränkningar inom en sammanhängande tid i en relation där parterna levt under äktenskapsliknande förhållanden. Den som begår en brottslig gärning enligt bland annat 3, 4, 6 eller 12 kap. kan om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, döms för grov kvinnofridskränkning. Antalet gärningar måste åtminstone vara två.

Som svar på din fråga kan man dömas för kvinnofridskränkning om man gjort sig skyldig till det som beskrivits ovan, oavsett om det gjorts i nyktert eller icke nyktert tillstånd. I 24 kap. finns ansvarsfrihetsgrunder, att vara onykter är inte en sådan.

Vänligen,

Emil Larsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1092)
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?

Alla besvarade frågor (88309)