Begå nytt brott under villkorlig dom

2020-05-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej,Jag har grovt vårdslöshet i trafik med villkorlig dom och fick göra samhällstjänst men åklagaren yrkade på 1 månads fängelse. Fick 2 års spärrtid. Har nu åkt för grov olovlig körning efter 1.5 år. Då jag har villkorlig dom vad kan få för det här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du tidigare har dömts för grov vårdslöshet i trafik med villkorlig dom och samhällstjänst som påföljd. I samband med detta fick du körkortet återkallat med en spärrtid på två år, och har under denna tid åkt fast för grov olovlig körning.

Bestämmelser kring villkorlig dom går att finna i 27 kap. Brottsbalken.

Den som döms till villkorlig dom ska vara underkastad en prövotid i två år. Under prövotiden måste den dömde vara skötsam, 27 kap. 3 § BrB.

Eftersom du har begått ett nytt brott under prövotiden kan det påverka din villkorliga dom och även den påföljd du kan få om du döms för det nya brottet. Det är vanligt att domstolen upphäver en villkorlig dom om nya brott begås under prövotiden och istället dömer till en gemensam påföljd för båda brotten. Alternativt kan domstolen döma till en ny påföljd för det nya brottet, 34 kap. 1 § BrB.

Om rätten väljer att döma ut en ny påföljd för det nya brottet kan omständigheten att du tidigare dömts för grov vårdslöshet i trafik leda till ett strängare straff, 29 kap. 4 § BrB.

Det är svårt att med exakthet säga vad du kan vänta dig för påföljd för den grova olovliga körningen, det beror på hur rätten väljer att hantera din villkorliga dom och i fall du döms till en gemensam påföljd för båda brotten. Straffskalan för grov olovlig körning är böter till fängelse i högst sex månader. Det finns dock en presumtion om att inte döma till fängelse utan välja en så lindrig påföljd som möjligt, 30 kap. 4 § BrB. Presumtionen kan dock brytas i och med den villkorliga domen och att du tidigare har blivit dömd.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1423)
2021-01-16 Vad kan jag förvänta mig för påföljd vid stöld av ett relativt lågt penningbelopp?
2021-01-15 Hur bestäms straffvärdet för brott?
2021-01-15 Syns ringa stöld i belastningsregistret?
2021-01-15 Vilket straff kan jag få för ringa stöld som 16-åring?

Alla besvarade frågor (88142)