Bedrägligt beteende vid fastighetsaffär

FRÅGA
Hej.Vi skakade nyligen hand på att köpa vår grannfastighet och det var grannen som räckte fram handen och frågade om vi skulle skaka hand på det, efter att vi gett honom ett bud för hela fastigheten och han tackat ja till det priset. För oss var det tydligt att vi därmed hade ett avtal om att köpa fastigheten till det pris vi kommit överens om. Vi diskuterade även villkor för köpet bl.a. tid för tillträde för att ge honom tid att städa upp och flytta sina saker. Även detta var vi överens om.Baserat på detta har jag och min fru haft kontakt med banken, ordnat med handpenning och ordnat med upprättande av ett skriftligt kontakt för 5000 kr hos en fastighetsmäklare.När vi ringer till grannen för att bestämma tid för kontraktsskrivandet så har han ändrat sig och vill inte sälja fastigheten så som vi var överens om. Jag påpekar att även ett muntligt avtal är bindande men han svarar snabbt att det inte gäller för fastighetsaffärer - vilket vi nu förstått stämmer. Grannen är mycket van att göra affärer och har, vad vi förstått, gjort många fastighetsaffärer under sitt liv. Uppenbarligen var han mycket väl medveten om att den handskakning han tog initiativ till inte hade något som helst juridiskt värde.Skulle man kunna hävda att han därmed gjort sig skyldig till bedrägligt beteende (alltså ett brott) när han, vetandes att handskakningen saknade värde, räckte fram handen för att göra sken av att det var klart att vi skulle få köpa fastigheten?Med vänlig hälsningFredrik
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Bedrägligt beteende skulle möjligtvis kunna aktualiseras i den situation som du beskriver. Bestämmelsen innehåller dock ett rekvisit som kräver vinning för förövaren, och skada för dig. I den situation som du beskriver ovan har inte grannen gjort någon vinning och därför utesluts bedrägeri och bedrägligt beteende. Däremot skulle brottet oredligt förfarande enligt 9 kap. 8 § Brottsbalken kunna aktualiseras. Det krävs dock att din granne genom sitt förfarande har haft uppsåt att vålla dig skada. Om du misstänker att grannen haft uppsåt att vålla dig skada, krävs vidare att grannen genom sitt agerande har vilselett dig och även att vilseledandet förmått dig att vidtaga åtgärder som du inte hade vidtagit om grannen inte hade förfarit på det sätt som han gjort. Om du misstänker att du utsatts för ett brott bör du i första hand kontakta Polisen och förklara situationen.

Jag hoppas det ordnar sig!

Vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (477)
2021-11-25 Ersättning för bedrägeri vid nedlagd förundersökning
2021-11-23 Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?
2021-11-20 Räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter
2021-11-07 Användande av fel prislapp vid självvägning av varor

Alla besvarade frågor (97574)