Bedrägeri vid näthandel

FRÅGA
Hej, jag undrar om någon har köpt något på nätet i någons annans namn blir företaget skyldig då att betala ersättning till ägaren av kortet? Vem bär ansvaret för de förlorade pengarna och varan? Tack för svar!
SVAR

Hej tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Huruvida du är bunden av köpet

Om någon använt sig av ditt kort eller beställt varor i ditt namn så är du självklart inte betalningsskyldig, det är ju trots allt inte du som ingått avtalet med företaget. Om det är köpt på faktura ska du självklart och så fort som möjligt bestrida fakturan. Kontakta företaget där varan köpts och berätta vad som hänt. Det är företaget som har bevisbördan för att det du som faktiskt köpt varan.

Avgörande om transaktionen är obehörig

Vad gäller banktransaktionen så gäller: lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, vilket du kan läsa om(här).

Du bör så snabbt som möjligt kontakta banken och göra en reklamation av transaktionen. Banken kommer sedan ha bevisbördan för att transaktionen har genomförts på ett formellt korrekt sätt, det vill säga med rätt kod eller lösenord och att det inte rört sig om något tekniskt fel. Du som konsument måste sedan bevisa att det är någon annan än du som gjort köpet, rent praktiskt uppkommer den frågan endast om du varken blivit bestulen eller tappat kortet utan har kortet kvar i din ägo. Är det så att personen kommit över ditt bankkort så blir du endast betalningsskyldig om du varit grovt oaktsam. Grovt oaktsam kan du t.ex. varit om du markant avviker från vad som är normalt beteende, t.ex. kan det vara att du lämnat kortet utan uppsikt på en plats med mycket människor.

Självrisk

Ifall det framkommer att du underlåtit att skydda din personliga kod, tillkommer en slags självrisk på 1200 kr som du blir tvungen att betala. Vilket framkommer i 5 § lag om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument(här).

Vem som bär ansvaret för varan

Företaget bär själva ansvaret för att varan kommit rätt köpare till handa. Är det så att varan skickats till dig ska du skicka tillbaka varan till företaget. Är det så att den anlänt till en annan adress så kan företaget självklart inte kräva något från dig. Utan den tvisten får företaget lösa på egen hand.

Hoppas du fått svar på din fråga, jag tycker självklart att du ska kontakta polisen så fort som möjligt och polisanmäla händelsen. Mer information om hur du skyddar dig kan du läsa (här).

Med vänliga hälsningar

Fredrik Asplén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (454)
2021-07-22 Vad är brottet och påföljden när en person betalar något åt mig med ett olovligen åtkommet betalkort? Kan jag straffas?
2021-07-10 Swishat pengar till person med falsk identitet
2021-07-08 Ersättning vid bedrägeri
2021-07-04 Bedrägeri via Blocket

Alla besvarade frågor (94218)