Bedrägeri vid byte av prislappar

Hejsan!

Jag var inne i en butik oh bytte prislapp på en vara för 1499kr till en likanda men billigare vara till 499kr. Blivit kontaktad nu i efterhand då de fick mig på kamera och blivit polisanmäld. Är tidigare straffad i början av 2014 för 2st grova brott oh några mindre och dömdes till föngelse i 2år och 4månader då jag bara var 19år, sen ett ringa narkotika brott och ringa innehav 2016. Vad kan jag förvänta mig för straff på detta ?

Jag Är 23år idag med jobb och sambo oh fixat till mitt liv bra bortsätt från denna dumma sak nu.


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har fått betala mindre för en vara genom att byta varans ursprungliga prislapp med ett värde på 1499 kr mot en annan prislapp med ett värde på 499 kr.

Bestämmelserna som reglerar bedrägeri och annan oredlighet hittar du i brottsbalken (BrB) 9 kap.

Bedrägeri

För att bedrägeri ska anses föreligga krävs det att en person genom vilseledande förmår en annan person till handling eller underlåtenhet, vilket innebär en vinning för den som vilseleder och en skada för den som blir vilseledd, BrB 9 kap 1 §. Eftersom du har bytt ut en varas ursprungliga prislapp mot en annan med ett lägre värde anses du genom vilseledande förmått butikspersonalen att sälja varan till ett lägre pris än det ursprungliga. Detta har inneburit en vinning för dig då du fått betala 1000 kr mindre för varan, och en skada för butiken då de fått en minskad försäljningsinkomst på 1000 kr. Du har därmed gjort dig skyldig till bedrägeri.

Ringa bedrägeri

Eftersom värdet av din vinning är 1000 kr kan domstolen komma att bedöma brottet som ringa och därmed döma dig till ringa bedrägeri, BrB 9 kap 2 §. Enligt praxis kan viss vägledning vad gäller värdegränsen för skadans omfattning hämtas från den värdegräns som utvecklats mellan stöld och snatteri, vilket anses vara 1000 kr. Denna värdegräns anses dock enligt doktrinen ligga lägre än värdegränsen mellan ringa bedrägeri och bedrägeri. Detta innebär att du troligtvis kommer att dömas för ringa bedrägeri

Straffet för ringa bedrägeri är böter eller fängelse i högst sex månader, BrB 9 kap 2§.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Elin ForsbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo