Bedrägeri på facebook

Hej! Skulle köpa en nagelfil av en privat person på facebook, och swishat pengar till personens "kollega" som iprincip skulle sköta resten. Så klart finns det ingen fil och personen har tagit bort sin fb profil etc. Jag undersöker saken fortfarande, men verkar som om fler personer har blivit lurade av denna personen. hur tar jag detta vidare, när jag har tillräckligt med bevis?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på lawline! Jag hoppas att vi kan besvara din fråga.

Jag kommer först redogöra ifall de du har blivit utsatt för innebär ett brott, sedan vad du kan göra åt det.

Är det som personen gör brottsligt?

Brottet i fråga är bedrägeri som finns i 9 kap. Brottsbalken (BrB), 9 kap. 1 § BrB. Eftersom personen har angett att han säljer nagelfilar så har han givit föreställningen att han säljer sådan. Eftersom ingen hade köpt eller betalat om så inte var fallet så har han genom att vilseleda dig och de andra kunderna fått er att göra en handling. I detta fallet är handlingen en betalningen. Eftersom vi kan utläsas av hans agerande att de aldrig fanns någon fil, så hade han hela tiden för avsikt att inte prestera. Alltså fick han en ekonomisk vinst i samma stund som ni fick en ekonomisk skada. Detta skedde vid din betalning. Detta är ett bedrägeri, 9 kap. 1§ BrB.

Eftersom gärningsmannen riktar sig mot flera personer så kan brottet anses vara av särskilt farlig art, vilket talar för att de ska betraktas som grovt, 9 kap. 3 § BrB. I motsatt riktning talar dock de låga värdet i jämförelse med andra "större" bedrägerier. Ifall de sker systematiskt och som en del av en större organiserad brottslighet så kan de också vara att väga in i bedömningen om de är grovt. De är vidare värt att notera att personen kommer dömas för X antal fall av bedrägeri. Där X är antal personer som han har lurat. Har han lurat 100 personer kommer han dömas för hundra fall av bedrägeri.

Vad kan du göra?

De första du borde göra är att anmäla till polisen. Du kan se på polisen hemsida hur du går tillväga. De andra du kan göra är att ta kontakt med de andra som har blivit bedragna. Desto mer information som kan överlämnas till polisen desto större möjlighet har de att utreda brottet. I min mening borde inte de svåra vara att bevisa brottet utan att identifiera privatpersonen och hans kumpan. Detta blir lättare ju fler målsägande de finns, vidare kan antas att polisen lägger större resurser ifall fler personer har och riskerar att bli lurade.

På frågan när du har tillräckligt med bevis, så är de mer en processrättslig fråga. De åklagaren måste kunna göra för att de ska bli en fällande dom är att hitta en person som de kan ställas utom rimlig tvivel har begått brottet. En förundersökning däremot, d.v.s när en åklagaren tillsammans med polis utreder fallet ska startas så fort det genom anmälan eller annat skäl finns anledning att anta att ett brott som är under allmänt åtal, de är bedrägeri, har förövats, Rättegångsbalken (RB) 23 kap. 1§. I förundersökningen ska polisen då utreda vem som är skäligen misstänkt och om de finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal, 23 kap. 2 § RB. Detta underlättas såklart om de finns mer målsägande som kan berätta om vad som har hänt.

Sammanfattning

Brottet i fråga är bedrägeri. De du ska göra är att anmäla brottet till polisen samt kontakta de andra offren så att polisen har mer att arbete med i sin undersökning.

Tack för att du vände dig till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Karl MontalvoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo