Bedrägeri och tvegifte

Hej jag har två stycken fall jag skulle behöva ha hjälp med.

Fall 1: Anna fyller 18 år om en vecka. Alla hennes kompisar har redan fyllt år och hunnit utforska de flesta av stadens barer och klubbar. Den här helgen är dock speciell för Annas favoritband spelar i stan. Alla kompisar tjatar på henne och efter ihärdig övertalning från kompisen Sara bestämmer sig Anna för att följa med. Lösningen på åldersproblemet är att Anna och hennes storasyster Lisa är väldigt lika. Lisa är dessutom utomlands men har glömt sitt körkort kvar hemma och det lånar Anna. Anna resonerar som så att eftersom hon fyller 18 år så pass snart, är det ju ingen fara. Hon beställer biljetetter på faktura i systerns namn samt går på krogen där spelningen sker men åker således fast i krogkön. Vad händer?

Fall 2: Erik och Jonna träffas på en semesterresa på Bahamas och blir kära. Jonna är sedan tidigare gift och hennes make, som arbetade som sjöman, försvann i samband med att hans skepp förliste för två år sedan. Jonna har under hela tiden som mannen varit borta tills idag varit sjukskriven för psykiska besvär och sorg. Både Jonna och Erik känner dock nu att de är helt rätt för varandra, Jonna är kär och de förlovar sig och gifter sig på Bahamas. Jonna känner att det är rätt att nu gå vidare. Efter ytterligare tre år på Bahamas så dyker Jonnas första make upp igen vid huset – livslevande och blir tokig på vad hon har gjort. Hon är fortfarande gift med honom på pappret. Jonna inser nu sitt misstag och både hon och Erik överlämnar sig till polisen. Vad händer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina juridiska spörsmål!

Fall 1: Då Anna lånar Lisa kort utan den senares vetskap och beställer biljetter på faktura i systerns namn bör hon göra sig skyldig till bedrägeri enligt 9 kap 1 § Brottsbalken (BrB). För bedrägeri döms den som "vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är". Anna har vilselett företaget som säljer biljetten då de tror att de säljer biljetten till Lisa. Det är också fråga om en vinning för Anna (gärningsmannen) och en ekonomisk skada för företaget, då de kan ges en sämre fordran. Detta innebär att bestämmelsen om bedrägeri i 9 kap 1 § BrB kan aktualiseras. Om biljetterna köps på nätet kan det vara fråga om datorbedrägeri i st 2. När Anna sedan använder körkortet för att komma in på krogen gör hon sig skyldig till missbruk av urkund enligt 15 kap 12 § BrB.

Fall 2: Tvegifte begås om någon ingår äktenskap och därvid antingen redan är gift eller gifter sig med någon som är gift. Det finns alltså två gärningsmän vad gäller tvegifte (se 7 kap 1 § BrB). I detta fall är Erik och Jonna att betrakta som gärningsmän men frågan är om de kan göras ansvariga. I 1 kap 2 § BrB uttalas att brottet kräver uppsåt om inte annat är föreskrivet. Beträffande tvegifte i 7 kap 1 § är inte annat föreskrivet, vilket innebär att brottet tvegifte kräver uppsåt. I detta fall skulle det kunna argumenteras för att Erik och Jonna inte misstänker att den första maken lever och att det därmed föreligger uppsåtsbrist. Detta leder då till att de ej kan hållas ansvariga för brottet.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo