Bedrägeri och grovt bedrägeri

FRÅGA
Hej!När nån stulit en stor summa aven annan person utan attden drabbade vet om något är det bedrägeri.eller hur? Summan ligger mellan 300 000 - 500 000. Vilken skala räknas det som? Anser själv det är grovt. Hur lång preskriptionstid kan det vara på det?Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De regler som gäller för din situation finns i brottsbalken, förkortad BrB som du hittar här.

Bedrägeri

Lydelsen för brottet bedrägeri finns i BrB 9:1 1 st och är som följande:

Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i två år.

Kort sammanfattat innebär detta att:

• Gärningsmannen ska vilseleda en person att antingen göra en aktiv handling eller att inte göra något alls

• Detta ska innebära att gärningsmannen tjänar på detta

• Den person som blivit vilseledd ska förlora något på detta, exempelvis pengar

Det du skrivit ovan skulle mycket väl kunna vara bedrägeri men utifrån de få omständigheter du skrivit så kan jag inte avgöra om detta verkligen är fallet. Det finns andra brott som personer kan göra sig skyldiga till genom att stjäla pengar från någon. Du får gärna lämna en kommentar eller ställa en ny fråga med flera omständigheter för att avgöra om så verkligen är fallet.

Grovt bedrägeri

Vad som utgör grovt bedrägeri framgår av BrB 9:3. Detta är en ganska generellt utformad regel. Domstolarna brukar göra en helhetsbedömning där man kollar på alla omständigheter, inte bara summan utan också hur brottet begåtts. Det är alltså svårt att svara exakt på hur domstolen kommer döma i ett visst fall.

Jag kan dock nämna att i ett rättsfall, NJA 1992 s. 763 så ansågs en person ha gjort sig skyldig till grovt bedrägeri när hen lurade en förening att överlämna honom en summa på 400 000 kr. Detta skulle tala för att grovt bedrägeri föreligger även i ditt fall.

Preskriptionstid

Preskriptionstiden börjar räknas från den dag då brottet begicks, BrB 35:4.

För bedrägeri är preskriptionstiden på fem år (35:1 p.2) och för grovt bedrägeri så är preskriptionstiden på 10 år (35:1 p.3).

Hoppas att detta besvarade din fråga och återkom gärna igen om något var oklart

Vänliga hälsningar

Jean Nabo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (314)
2019-08-17 Kan man envarsgripa någon som plankar eller olovligen tar sig förbi spärrarna i tunnelbanan?
2019-08-05 Vilket straff kan jag få för att ha lurat personer på blocket?
2019-07-31 Kan man dömas till fängelse om man förfalskar rutavdrag?
2019-07-31 Betalat för tjänst men företaget slutar svara och levererar inte produkten

Alla besvarade frågor (72168)