Bedrägeri och förutsättningar för förstöring av patientjournal

FRÅGA
HejJag undrar om man rent hypotetiskt går till en psykolog och ljuger ihop om att man mår dåligt, och detta journalförs, vad kan hände utifall man erkänner att man ljugit ihop allt för att få ut sjukersätttning? Och kan det vara en anledning till att man får beviljad journalförstöring då hela journalen är en ren lögn ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer om man ljugit för psykolog för att få utbetald sjukersättning?

Om någon skulle gå till psykolog och ljuga ihop en historia som sedan journalförs och i sin tur leder till utbetald sjukersättning kan detta utgöra ett bedrägeribrott, 9 kap. 1 § 1 stycket BrB. Handlandet innebär att man vilseledande förmår någon till handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Alltså vinning genom sjukersättning och skada för försäkringskassan.

Om man erkänner innan faktisk skada inträffat ska man inte kunna dömas för förberedelse till bedrägeri, 9 kap. 11 § sista meningen BrB.

Beviljad journalförstöring?

Denna fråga regleras av Patientdatalagen. Enligt 8 kap. 4 § får journalen förstöras på ansökan av patienten under vissa förutsättningar.

Det ska finnas

godtagbara skäl anförs för ansökan, patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen

Det är svårt för mig att svara på om godtagbara skäl kommer anses föreligga. I praxis har godtagits skäl som rör att uppgifter är osanna. Lite förenklat har skäl som starkt berör en persons personliga intressesfär godtagits. Det har även sagts att tröskeln ska vara relativt låg, se RÅ 1989 ref. 125. Tyvärr kan jag inte svara närmare på vilken bedömning som skulle göras. Jag vet inte om jag helt förstår din fråga men om det är så att hela historien ljugits ihop för att kunna få beviljad journalförstöring kan jag tänka mig att det kommer påverka bedömningen.

Jag vill även nämna att ett beslut om förstöring av patientjournal kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 10 kap. 2 § 1 stycket patentdatalagen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Sara Jönsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (282)
2019-04-10 Bedrägeri över internet
2019-04-05 Vad krävs för att dömas för försäkringsbedrägeri?
2019-03-18 Vad ska jag göra om ordförande i föreningen har upprättat falska avtal och undanhållit pengar från föreningen?
2019-03-16 Jag har sålt en mobil men inte fått in pengarna. Finns det något man kan göra? Kan man anmäla? Hur ska man göra för att få och kunna kräva pengarna?

Alla besvarade frågor (67977)