Bedrägeri och fängelse

Hej jag har lite frågor och funderingar tydligen har jag fått en anmälan på mig tydligen om bedrägeri osv och dom har massa bevis osv vissa saker kommer jag inte ens ihåg osv för de va 4-5 år sen så kom som en chock från ingenstans polisen ringer och kommer hem till en på förhör osv nu är jag jätte orolig ska träffa advokat osv så antar de blir rätte gång osv jag mår skit nu och är rädd tänker mina barn och allt kan jag få fängelse för se här? Va menas med preskriptionstiden? Jag är liv rädd och orolig sover inte äter inte vill ju inte få fängelse för nåt som absolut inte va meningen osv handlar om 417 000 kr tydligen va kommer hända jätte orolig för mina barn osv nu

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskription

Begreppet innebär att en påföljd inte kan dömas ut för brottet då en viss tid passerat. preskriptionstiden börjar löpa från den dag då brottet begicks 35 kap. 4 § BrB. För ringa bedrägeri gäller en preskriptionstid på två år 35 kap. 1 § 1 p. för bedrägeri av normalgraden gäller en preskriptionstid på fem år 35 kap. 1 § 2 p. För grovt bedrägeri gäller en preskriptionstid på tio år 35 kap. 1 § 3 p. Om din uppgift att gärningen begicks för 4-5 år sen stämmer, kräver det att du gjort dig skyldig till grovt bedrägeri.

Grovt bedrägeri

Du nämner att det absolut inte var meningen. Jag kan inte utifrån uppgifterna veta vad för slags handling du gjort och om det är tillräckligt för att utgöra grovt bedrägeri. Men för att bli skyldig för krävs det att du haft uppsåt till gärningen. D.v.s. du skall begått vilseledandet som lett till överföringen på 417 000 kr med avsikt. Om så inte är fallet kan inte du bli ansvarig för bedrägeri.

Om du däremot hade uppsåt till gärningen, kan du bli ansvarig. För grovt bedrägeri enligt 9 kap. 3 § brottsbalken skall det särskilt beaktas om gärningsmannen missbrukat allmänt förtroende, använt urkund eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde, eller inneburit synnerligen kännbar skada. Detta är endast exempel på omständigheter, vilket kan - men inte nödvändigtvis måste medföra att det anses som grovt. I NJA 1989 s. 810 fann HD att bedrägerier som avsåg varor till ett värde av 185 000 kr skulle bedömas som grovt. Det finns därmed en stor sannolikhet att 417 000 kr kommer bedömas vara betydande värde. Men som tidigare nämnt är det en allsidig bedömning som gäller för att bedöma om bedrägeriet är att anse som grovt och det kan föreligga omständigheter som du inte givit här som talar för emot brottsrubriceringen grovt bedrägeri.

Men skulle rätten komma fram till att du är skyldig för grovt bedräger är straffet som utgångspunkt sex månaders fängelse till sex år. Men för att lugna dina nerver något, finns det i Sverige en stark presumtion att inte sätta folk i fängelse. Rätten skall beakta om det finns skäl till lindrigare påföljd än fängelse 30 kap. 4 § BrB. Ifall rätten finner att så är fallet kan villkorlig dom 27 kap. 1 § BrB, eller skyddstillsyn 28 kap. 1 § BrB bli aktuellt istället. Exempel på ett skäl som talar för lindrigare påföljd än fängelse är om det förflutit ovanligt lång tid i förhållande till brottets art sen de begicks, 29 kap. 5 § 3p BrB. Eftersom jag inte vet hur bedrägeriet gått till i detta fallet kan jag inte uttala mig om det finns fler sådana skäl som talar emot fängelse.

Mvh,

Melina PapadopoulosRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo