Bedrägeri genom att utge sig från att vara en viss person

FRÅGA
Vad händer om man säger att man är från skolans juridiska institution bara för att kvittera ut en bok värd 400kr som läggas på institutionens räkning, när man inte är det? Spelar ålder någon roll då, om man är 23?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver skulle kunna utgöra bedrägeri. Bedrägeri innebär att att någon genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i dennes ställe.

Vinningen för gärningsmannen i detta fall skulle vara att slippa att betala 400 kr för att få en bok, något personen egentligen inte har rätt till, medan skadan för den vilseledde är att behöva betala 400 kr, vilket den vilseledde inte skulle göra egentligen.

I Sverige är man straffmyndig från 15 års ålder, så är personen 23 år är alltså denne straffmyndig.

Påföljden för brottet bedrägeri är fängelse i högst två år. Är brottet ringa blir påföljden istället böter eller fängelse i högst sex månader. En skada värd 400 kr skulle förmodligen anses som ett ringa brott (ett belopp under 1 000 kr brukar anses som ringa, även om hänsyn ska tas till samtliga omständigheter).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (477)
2021-11-25 Ersättning för bedrägeri vid nedlagd förundersökning
2021-11-23 Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?
2021-11-20 Räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter
2021-11-07 Användande av fel prislapp vid självvägning av varor

Alla besvarade frågor (97662)