Bedrägeri att lura kompis på pengar?

FRÅGA
Får man fängelse om man lurar sin kompis på pengar och utnytjar han bara för pengarna?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du lurar din kompis på pengar så finns det en möjlighet att du kan dömas för bedrägeri, se 9 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Det krävs då att du vilseleder din kompis så att denne företar en handling/underlåtenhet (en ekonomisk disposition), som innebär vinning för dig och skada för din kompis. Straffet för detta är fängelse i högst två år.

Med vilseledande avses att någon inger en annan person en felaktig uppfattning i något visst avseende. Vilseledande innefattar också att underhålla eller förstärka en oriktig föreställning hos den andre, under förutsättning dock att en påverkan samtidigt sker.

Skadan och vinningen skall båda vara en omedelbar följd av dispositionen och skall korrespondera med varandra så att de är att se som två sidor av samma sak.

Utöver detta krävs det även att du har uppsåt att lura din kompis, dvs. du ska i princip vara medveten att det finns en risk att ditt vilseledande kommer leda till att din kompis företar en handling som innebär vinning och dig och skada för honom, och du ska vara likgiltig inför att denna risk förverkligas.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?