Bedrägeri

FRÅGA
Hej, jag sålde en begagnad vara till en kvinna posten slarvade bort den så det tog en tag innan den börja åka, kvinnan har anmält mig och jag var på förhör igår. Men nu såg jag på en väns mobil som spårar paketet att den kommer levereras inom 1-2 dagar hur blir det då? Är det fortfarande bedrägeri med tanken på att varorna kommer ju hon att få?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet bedrägeri regleras i 9 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Däri stadgas att den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledande, döms för bedrägeri. De centrala kraven för att någon ska anses begått bedrägeri är 1. att det är förekommit ett vilseledande, och 2. någon har förmåtts till en disposition, som 3. innebär en förmögenhetsöverföring och 4. gärningsmannen har uppsåt till omständigheterna.

Att vilseleda någon betyder helt allmänt att förmedla en oriktig uppfattning om någonting till någon. Enligt lagtexten krävs för ansvar att någon genom vilseledande förmår annan till en disposition, nämligen en handling som innebär förmögenhetsöverföring. Dispositionen ska med andra ord innebära vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är.

I förevarande fall skulle det gå att argumentera för det uppstått ett vilseledande genom ett påstående om en försäljning som aldrig fullföljdes. Det går även att hävda att köparen har förmåtts till att betala för varan utan att kunnat få den, vilket skulle innebära skada för henne och vinning för dig. Men genom att du som säljare från början haft avsikt att prestera och leverera varan har du aldrig förmedlat en oriktig uppfattning om försäljningen. Det har således inte funnit något vilseledande. Då varan nu är levererad kan det inte heller anses uppstått någon skada för köparen, hon har nämligen överfört pengar i utbyte mot en vara av lika värde. Slutligen har du inte heller haft uppsåt till att begå bedrägeri, vilket bör helt utesluta straffansvar för brottet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (478)
2021-12-08 Företag drar olovligen pengar från mitt bankkonto och skickar felaktiga fakturor.
2021-11-25 Ersättning för bedrägeri vid nedlagd förundersökning
2021-11-23 Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?
2021-11-20 Räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter

Alla besvarade frågor (97717)