FrågaSTRAFFRÄTTBedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB28/06/2022

Bedragen via BankID - vilket brott och bankens skyldigheter?

Hej jag har blivit lurad på pengar, alltså ett bedrägeri. Detta började med ett telefonsamtal då jag blev erbjuden en arbetsmöjlighet hos ett skivbolag, där jag skulle medverka med att spela in artister. Telefonsamtalet varade ca 17 min och det var detaljerat till arbetstimmar, datum, timlöner osv osv. Till slut sa mannen att de skulle skicka ner en kollega till min ort, då jag skulle få mer information kring tjänsten. Då ber de mig skanna en qr-kod via bank id för att legitimera mig hos deras verksamhet. Därefter ber de mig att scanna en till kod, här blir jag misstänksam och mannen tar min telefon och scannar qr koden. Jag får då en notis som säger att ett nytt bankid har skapats. Jag inser att detta inte stämmer längre och går hem. Då ser jag hur mina sparpengar har flyttats till personkontot och medan jag försöker flytta tillbaka de så försvinner de framför mina ögon, 35000 kr har förts över till ett annat nordea konto. Jag vet att det är ett nordea konto pga clearingnummret. Jag har polisanmält och ringt banken. Mina bevis är först o främst hur mannen ser ut, telefonnummer, ip-adress och namnet på den okända telefon som har signerat med bankid för att föra över pengarna till ett annat konto. Hur ska jag gå till väga? Jag förstår att sånna här situationer är mycket svåra, men kan det finnas en möjlighet att banken kan ersätta mig med en självrisk på 12000 kr även fast en gärningsman inte kan dömas?

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig som att du har blivit lurad på ett sätt som inneburit att någon annan fått tillgång till ditt BankID och därigenom överfört pengar från din bank, och nu undrar du vad du kan göra.

Gärningen är brottslig

Att vilseleda någon till handling som innebär vinning för en själv och skada för den vilseledde, utgör brottet bedrägeri (9 kap. 1§ brottsbalken). Att utge sig från att vara någon man inte är, i syfte att lura någon, skulle absolut kunna vara vilseledande, och att man därigenom fört över pengar från ditt konto till sig själv, skulle uppfylla rekvisiten för brottet bedrägeri. Det som ibland är det svåra i dessa sammanhang är att hitta själva bedragaren. Av dina uppgifter förstår jag det som att du har en del underlag som kan hjälpa polisen att hitta gärningspersonen, vilket är bra. När brott begås på internet eller med hjälp av teknisk utrustning finns det bättre chanser att spåra gärningspersonen. 

Om polisen inte kan styrka vem den faktiska bedragaren är, kan polisen istället utreda ärendet som ett penningtvättsbrott, då den som tagit emot pengar på sitt konto i syfte att dölja att de härrör ur brottslig verksamhet, eller om man främjar möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna, eller om man otillbörligen främjar möjligheterna för någon annan att omsätta pengarna, kan dömas för penningtvättsbrott (3§ lag om straff för penningtvättsbrott). Ibland är det svårt att identifiera den som faktiskt har bedragit någon, och då kan istället försöka leta upp den som fått pengarna på kontot, vilket ibland är samma person, då det kan vara lättare att bevisa detta brott än bedrägeriet.  

I denna del finns det då inte så mycket mer du kan göra än att låta polisen göra sitt jobb här, att medverka i utredningen och att vara tydlig med att uppge att du har skadeståndsanspråk gentemot gärningspersonerna motsvarande summan som du blivit av med.

Förhållandet till banken

Utan att veta mer om vilka villkor som gäller för din bank, kan sägas att banker ofta har villkor i sina avtal gällande bedrägerier och ersättning. Det finns också regler om ansvar i dessa situationer i lagen om betaltjänster. Man ska direkt kontakta banken och anmäla de obehöriga transaktionerna, sedan gör banken en bedömning om transaktionerna var obehöriga och om du förfarit grovt oaktsamt och särskilt klandervärt. Om det kan konstateras att det förekommit obehöriga transaktioner, så ska banken som utgångspunkt återställa kontot som om transaktionen inte genomförts (5a kap. 1§ lag om betaltjänster). Undantaget från detta är bland annat om kontohavaren varit grovt oaktsam och underlåtit följa sina skyldigheter, då ska man själv stå hela summan. Att man varit grovt oaktsam innebär att man gjort ett markant avsteg från aktsamhetsnormer, och bedömningen ska göras i varje enskilt fall utifrån en samlad bedömning om samtliga omständigheter, och ska bedömas mot den miljö och situation som kontohavaren befunnit sig i och möjligheten att skydda sig mot en obehörig transaktion. De skyldigheter man ska ha underlåtit är bland annat att skydda personliga behörighetsfunktioner, inte anmält transaktionen, eller inte följt de villkor som framgår av avtalet med banken (5 kap. 6§ lag om betaltjänster). Att vara grovt oaktsam kan exempelvis vara att man inte håller sina konton, kort, inlogg och liknande under uppsikt. Man kan tänka sig att banken kan argumentera för att man i din situation borde förstått tidigare att något inte stämde med kontakten, men samtidigt bör det inte heller kunna krävas alltför mycket av dig i en sådan situation. Du bör i det sammanhanget trycka på alla omständigheter som fick dig att tro att kontakten var legitim. 

Konstateras det att man varit grovt oaktsam, finns det ett tak för ansvaret om man är privatperson, nämligen att man endast ansvarar för upp till 12 000 kr (5a kap. 3-4§ lag om betaltjänster). Dock blir man ansvarig för hela beloppet om man varit klandervärd. Att vara klandervärd kan innebära att man varit likgiltig inför risken för en obehörig transaktion, genom att lämna ut sina uppgifter utan att försäkra sig om omständigheterna och varit likgiltig inför konsekvenserna. De omständigheter som beaktas är din ålder, om det rört sig om ett förslaget bedrägeri där uppgifterna som lämnats gett ett trovärdigt intryck, om det var en pressad situation och liknande. Det anses vara klandervärt att lämna över sina BankID uppgifter till en obehörig person om man insåg eller borde misstänkt att det förelåg betydande risk för att dennes handlande kan innebära en förlust, eller om man åtminstone var likgiltig inför risken att man lämnade över BankID uppgifter. Här bör du då trycka på det som talar för att de gav ett trovärdigt intryck, och att de försökt bygga upp ett förtroende och locka med ett arbete. Syftet med denna reglering att dels balansera intresset för att folk ska kunna använda digitala betaltjänster, samtidigt som att de ska göra så mycket som möjligt för att försäkra sig om att de följer bankens villkor.

Sammanfattning och råd

Sammantaget kan sägas att rekvisiten för bedrägeri troligen är uppfyllda i din situation, men om det är svårt att hitta bedragaren kan istället kontoinnehavaren komma att åtalas för penningtvättsbrott. Det är bra att du ger in allt underlag du har för att kunna hjälpa polisen att utreda och styrka omständigheterna. 

Vad gäller förhållandet till banken, gör banken en bedömning först om det skett en obehörig transaktion, sedan om du har varit grovt oaktsam, och slutligen om du varit särskilt klandervärd. Det kan inte krävas för mycket av dig här, samtidigt som att man har ett ansvar att förfara aktsamt. Om banken kommer fram till att du varit grovt oaktsam, ska du endast betala 12 000 kr, om de inte dessutom kan visa att du varit särskilt klandervärd, då får du betala allt själv. Men om du inte varit grovt oaktsam, så ska banken ersätta allt. Det är som sagt banken som ska bevisa att du varit grovt oaktsam och klandervärd, och det är du som ska bevisa att transaktionen var obehörig. 

Om du inte är nöjd med bankens beslut, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som ger gratis råd i konsumenttvister. De har behandlat en hel del likande ärenden, då kan på deras hemsida titta lite bland deras avgöranden om att jämföra med din situation. 

Slutligen vill jag också säga, att om gärningspersonen/personerna kan identifieras och åtalas, kan du i rättegång begära skadestånd av dem motsvarande din skada. Om du då blir tvungen att stå för hela din förlust, kan du begära skadestånd om 35 000 kr av dem, men om du bara behöver stå för 12 000 kr kan du begära skadestånd för detta. Banken kan vidare begära skadestånd för den delen som de får stå för. Förhållandet till banken är avtalsrättsligt och en typ av försäkring för dig om du blir utsatt för brott. Om du dock inte kan uppfylla de villkor som banken och lagen ställer för att få åtnjuta detta skydd, kan då såklart fortfarande begära ersättning från gärningspersonerna vid en rättegång.

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor, och har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare