FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder16/02/2015

Bedömning av straffvärde vid dråpförsök m.m.

Min man sitter häktad för grovmisshandel och dråpförsök mot mig.Han dömdes för fyra årsedan till samhällS tjänst för misshandel mot mig.Är så rädd att han kommer ut nu...Undrar också om straffet blir högre då jag lider av sjukdom. Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Påföljden för grov misshandel är fängelse i lägst ett år och högst sex år (3 kap. 6 § brottsbalken). Påföljden för dråp är fängelse mellan sex till tio år (3 kap. 2 §). Vid försök till dråp gäller att det högsta straffet är fängelse i tio år och det lägsta får inte vara under fängelsenivå (23 kap. 1 § 2 st.). Hur högt straffet blir beror bland annat på hur långt framskriden försöket var.

Utifrån nämnda straffskalor ska domstolen bestämma brottets straffvärde. Straffvärden utgörs av en gärnings skadlighet och farlighet samt gärningsmannens skuld och motiv (29 kap. 1 §). När det gäller straffvärdet ska försvårande och förmildrande omständigheter beaktas (29 kap. 2 och 3 §§). Exempel på försvårande omständigheter är att den tilltalade hade avsikt att åsamka större skador än vad han gjorde, att han visade stor hänsynslöshet (t.ex. använt vapen) eller att han utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig (t.ex. barn, handikappade eller svårt sjuk person). Några exempel på förmildrande omständigheter är att den tilltalade blivit provocerad eller att den tilltalade varit allvarligt psykiskt störd och därav inte kunnat inse gärnings innebörd.

Av dina uppgifter att döma, verkar det inte finnas försvårande eller förmildrande omständigheter som kan påverka straffvärdet. Emellertid beror det på graden av din sjukdom och situationen i övrigt, för om din utsatthet ska ses som en försvårande omständighet. Bedöms detta som en försvårande omständighet, kommer straffet för din man att påverkas i skärpande riktning.

Efter bedömningen av straffvärdet ska en staffmätningsbedömning ske. Vid straffmätningen ska bland annat återfall beaktas. Om den tilltalades tidigare och nya brottslighet är av särskild allvarlig art och den genomförts i större omfattning samt om det inte förflutit alltför lång tid mellan brotten, ska detta föranleda ett strängare straff (29 kap. 4 §). Det krävs även att den tidigare och nya brottsligheten varit likartad, vilket den varit i detta fall. Som särskilt allvarlig brottslighet räknas brott som motsvarar ett straffvärde på fängelse i cirka ett år. Beroende på hur många månaders fängelse din mans tidigare gärning motsvarade, kan detta göra att han döms till ett längre fängelsestraff.

Slutligen medför detta att din utsatthet kan påverka så att påföljden blir strängare, men det är beroende på hur din situation såg ut vid gärningstillfället. Det finns även andra faktorer som kan inverka, bland annat gärningsmannens avsikter och hänsynslösheten. Om din man fälls för grov misshandel eller dråpförsök, bör detta leda till en fängelsepåföljd.

Vänliga hälsningar,


Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”