Bedömning av förtal

FRÅGA
Hej!Jag undrar om det är förtal om en journalist skriver följande i sin ingress i en tidningsartikel som sprids stort i media.".... anklagas ha urholkat förtroendet för hela kåren".Jag är en influenser & offentlig person & jag anser mig kränkt av artikeln.Jag tackade nej till att medverka, ändå skriver de om mig..Med vänlig hälsning,Rickard
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap § 1. Där står att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Man döms inte om man var skyldig att lämna uppgiften eller om det var försvarligt, och det antingen var sant eller att man hade skälig grund för att tro det.

Det bör sägas att man generellt sett bör överväga noga innan man bestämmer sig för att driva ett mål om förtal. Eftersom förtalsbrottet faller under enskilt åtal driver man själv frågan, när det vanliga är att den drivs av en åklagare. Det innebär att en förtalsprocess riskerar att bli mycket dyr och krävande för dig som enskild. Vi brukar därför vara försiktiga med att rekommendera anmälan om förtal.

I det här fallet är det enligt min bedömning tveksamt om det som skrivits om dig räknas som förtal, eftersom kravet är att de ska ha lämnat en viss sorts uppgift. De har inte påstått att du begått ett brott, eller att du har ett klandervärt levnadssätt (med det menas exempelvis att påstå att någon missbrukar alkohol eller är en dålig förälder till sina barn). Det är alltså ett högt ställt krav.

Huvudregeln är att vi har yttrandefrihet, och förtal är en av de inskränkningar som finns i den rättigheten. Jag förstår absolut att det inte är trevligt för dig att bli omnämnd på detta sätt, men det lär falla inom skribentens yttrandefrihet att återberätta kritik mot dig i allmänna ordalag. Man kan säga att en nackdel med den långtgående yttrandefriheten vi har är att man också kan bli tvungen att acceptera viss kritik. Tidningen skulle kunna hävda till sitt försvar att det fanns ett nyhetsvärde i att rapportera om detta, och att de även följt de Pressetiska regler genom att ge dig möjlighet att yttra din åsikt. Man förväntas även tåla mer granskning och kritik när man är en offentlig person.

Som svar på din fråga är det alltså min bedömning att det inte finns någon grund för en talan om förtal i det här fallet. Om du inte känner dig nöjd rekommenderar jag att du kontaktar en jurist för att mer noggrant gå igenom hela händelseförloppet och omständigheterna i ditt fall. Annars är mitt råd att du använder media och din yttrandefrihet till din fördel. Självklart har även du all rätt att yttra dig och ge dig in i debatten för att nyansera bilden och berätta din version.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Granberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1026)
2020-09-23 Förtal och kränkning av arbetsgivare
2020-09-22 När ska man anmäla vad man tror är förtal?
2020-09-21 Hur anmäler man någon för förtal?
2020-09-21 Vad innebär brottet förtal?

Alla besvarade frågor (84416)