Bedömning av ett nedlåtande mail innehållande falska påståenden

Kan jag anmäla en person som oprovocerat skickar ett Mail till mig som innehåller falska påståenden om grova brott och är mycket nedlåtande kring min psykiska ohälsa? Jag har ett suicidförsök för två år sedan som han använder mot mig på ett mycket grovt och hänsynslöst sätt. Jag har aldrig träffat personen.

Är det tillåtet att göra så? Jag är helt förstörd av det.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den som utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd, eller lämnar uppgifter för att utsätta någon annan för missaktning kan dömas till förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). En förutsättning för det är dock att uppgifterna sprids till ytterligare någon person och inte riktats bara till dig. I det här fallet verkar mailen bara vara skickade till dig, vilket gör att förtal inte är aktuellt för situationen. Skulle personen börja sprida mailen till fler personer kan det dock bli möjligt att denne gör sig skyldig till förtal. Enda sättet beteendet kan vara tillåtet på då är att personen varit skyldig att uttala sig eller att det varit försvarligt. I båda fallen måste det personen sprider vara sann eller personen haft skälig grund för den för att denne ska kunna gå fri från ansvar.

Som situationen nu ser ut i och med att mailen bara är skickade till dig kan brottet förolämpning bli mer aktuellt. Förolämpning regleras i 5 kap. 3 § BrB. Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende kan dömas för förolämpning om gärningen är ägnad att kränka någons självkänsla eller värdighet. Om personen som skickade mailen bedöms vara skyldig för förolämpning är det aktuella straffet böter. Om förolämpningen bedöms vara grov kan personen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, detta enligt 5 kap. 3 § andra stycket BrB.

Jag kan inte på rak arm garantera huruvida personen som skickade mailet kommer att dömas för förolämpning eller inte, men jag hoppas att jag kunnat förklara hur läget ser ut. Mitt råd är att ta kontakt med polisen och förklara situationen för dem. Du kan också vända dig till Lawline via mail eller telefon och få ytterligare hjälp och rådgivning med ditt ärende.

Vänligen,

Nora TengnérRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo