Beaktansvärda skäl för uthyrning av hyresrätt i andra hand

2019-11-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Vem får flytta ihop med vem? dvs byta ihop sina två lägenheter till en. (S k Beaktansvärda skäl). Är det bara par (kärleksrelation) som får flytta ihop?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag är något osäker på vad du menar med din fråga, men jag tolkar den som att du undrar över vad som gäller vid uthyrning av lägenhet i andra hand på grund av att man vill flytta ihop med någon. Du specificerar inte om det rör sig om en hyresrätt eller en bostadsrätt, så jag kommer därför att utgå från att det handlar om en hyresrätt.

Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken (JB). Enligt 12:39 JB får hyresgästen inte hyra ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens tillstånd. Vägrar hyresvärden meddela tillstånd för andrahandsuthyrning kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan då ge sitt tillstånd till andrahandsuthyrningen istället för hyresvärden. För att andrahandsupplåtelsen ska godkännas av hyresnämnden krävs att specifika krav är uppfyllda. Dessa regleras i 12:40 JB. I den första punkten räknas upp ett antal situationer då upplåtelsen godkänns eftersom hyresgästen har beaktansvärda skäl för det. Ett sådant beaktansvärt skäl är att prova på att flytta ihop med någon utan att för den delen vilja säga upp sitt hyresavtal. Denna situation faller under "särskilda familjeförhållanden" som räknas upp i bestämmelsen. Enligt bestämmelsens förarbeten är det just att pröva på att inleda ett samboförhållande som räknas, alltså att prova på att bo med en partner i en kärleksrelation. Svaret på din fråga är därmed att det endast är personer i en kärleksrelation, som därmed tänker inleda ett samboförhållande, som anses ha beaktansvärda skäl för att få hyra ut en hyresrätt i andra hand.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1700)
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?
2020-07-31 När får en hyresvärd gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Alla besvarade frågor (82733)