Be om att få vittna eller vänta på kallelse?

2020-05-31 i Vittna
FRÅGA
Kan jag be att få vittna i ett brottmål eller ska jag vänta på att bli kallad eller inte?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vittne finns i rättegångsbalken (RB).

I Sverige har vi allmän vittnesplikt, vilket innebär att om du sett eller hört något om ett brott, måste du berätta om det. Om det blir rättegång är du skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkte och dess försvarare anser att det behövs. Du är ett vittne om du sett någon begå ett brott, om du gjort en iakttagelse vid ett brottstillfälle och om du gjort iakttagelser om gärningsmannens eller brottsoffrets beteende. Detta gäller även om du inte varit med vid brottshändelsen och gäller både före och efter brottet.

Ska du be om att få vittna eller ska du vänta på att bli kallad?
Har du varit i kontakt med polis eller åklagaren om brottshändelsen eller om gärningsmannens eller brottsoffrets beteende? Vem av parterna är det som ska åberopa dig som vittne, är det åklagaren eller den misstänkte och hens försvarare?

Om du varit i kontakt med polis eller åklagare och blivit informerad om att du kommer att åberopas som vittne i målet, kommer du att bli kallad av domstolen (36 kap. 7 § RB). I kallelsen lämnas behövliga uppgifter om parterna och målet samt i korthet anges vad förhöret gäller. Vittnet påminns även om sina rättigheter och skyldigheter enligt lagen. Om du inte har varit i kontakt med varken polis eller åklagare och du har information om brottshändelsen eller andra iakttagelser som relaterar till fallet, ska du vända dig till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.

Motsvarande gäller alltså om det är den tilltalade som ska åberopa dig som vittne. Har du varit i kontakt med den tilltalade och dennes försvarare och blivit informerad om att du kommer att åberopas som vittne, kommer du att bli kallad av domstolen.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97679)