FrågaPROCESSRÄTTVittna31/05/2020

Be om att få vittna eller vänta på kallelse?

Kan jag be att få vittna i ett brottmål eller ska jag vänta på att bli kallad eller inte?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vittne finns i rättegångsbalken (RB).

I Sverige har vi allmän vittnesplikt, vilket innebär att om du sett eller hört något om ett brott, måste du berätta om det. Om det blir rättegång är du skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkte och dess försvarare anser att det behövs. Du är ett vittne om du sett någon begå ett brott, om du gjort en iakttagelse vid ett brottstillfälle och om du gjort iakttagelser om gärningsmannens eller brottsoffrets beteende. Detta gäller även om du inte varit med vid brottshändelsen och gäller både före och efter brottet.

Ska du be om att få vittna eller ska du vänta på att bli kallad?
Har du varit i kontakt med polis eller åklagaren om brottshändelsen eller om gärningsmannens eller brottsoffrets beteende? Vem av parterna är det som ska åberopa dig som vittne, är det åklagaren eller den misstänkte och hens försvarare?

Om du varit i kontakt med polis eller åklagare och blivit informerad om att du kommer att åberopas som vittne i målet, kommer du att bli kallad av domstolen (36 kap. 7 § RB). I kallelsen lämnas behövliga uppgifter om parterna och målet samt i korthet anges vad förhöret gäller. Vittnet påminns även om sina rättigheter och skyldigheter enligt lagen. Om du inte har varit i kontakt med varken polis eller åklagare och du har information om brottshändelsen eller andra iakttagelser som relaterar till fallet, ska du vända dig till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.

Motsvarande gäller alltså om det är den tilltalade som ska åberopa dig som vittne. Har du varit i kontakt med den tilltalade och dennes försvarare och blivit informerad om att du kommer att åberopas som vittne, kommer du att bli kallad av domstolen.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon KalludraRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”