Bättre rätt till bostad efter separation

2020-10-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag skall separera från min sambo. Jag står på lägenheten, men vi flyttade in där tillsammans.Min son bor där varannan vecka och min sambos barn är vuxna. Min sambo har varit mycket elak mot min son där psykisk mobbning har förekommer. Det har även förekommit våld från hennes sidan ( gapat och skrikit slagit sönder saker samt slagit på mig och varit aggressiv mot min son när han har varit hemma.Jag måste få bort henne från lägenheten, så att min son kan bo där varannan vecka. Han har börjat gå på bup.Hur kan jag få hjälp i detta. Måste man gå till domstol för att se vems som bäst behöver lägenheten?Jag är desperat. Behöver hjälp omgående. Hur skall jag göra?Tacksam för Hjälp!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av sambolagen. Där stadgas att bostad som förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom (3 § sambolagen). I ert fall utgör bostaden därför samboegendom och ska ingå i fördelningen vid bodelning.

Dock har den sambo som bäst behöver bostaden rätt till att få denna avräknad på sin lott (16 § stycke 2 sambolagen). I ditt fall kan det faktum att du har en son som bor i bostaden tala för att du har bättre rätt till bostaden. Du nämner dock att sonen bor där varannan vecka vilket kan minska behovet. Detta kan ni komma överens om sinsemellan, men uppkommer svårigheter och ni inte kan komma överens kan ni behöva ansöka om att tingsrätten förordnar en bodelningsförrättare (26 § sambolagen med hänvisning till 17 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det är svårt att bedöma hur utgången kan bli eftersom flera faktorer ska beaktas.

På ansökan av en sambo kan domstolen avgöra vem som ska bo kvar i bostaden till dess att bodelningen har gjorts (28 § sambolagen).

Mina råd till dig

Försök att i första hand komma överens om hur ni ska dela upp samboegendomen och förklara att du behöver bostaden. Skulle ni inte komma överens kan ni behöva få hjälp av bodelningsförrättare och då beaktas flera omständigheter, bland annat sonen. Lycka till och jag hoppas att det löser sig!

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92198)