Bättre ekonomi och underhållsbidrag

2017-06-11 i Underhåll
FRÅGA
Hej, min sambo har 3 barn som han betalar underhållsbidrag för till sitt ex. Jag och min sambo bor i ett hus som vi äger 50/50 % av och funderar nu på att sälja. Min fråga är om vi går med vinst och "får pengar över" av husförsäljningen, kan det då hända att han måste betala mer i underhåll bara för att han tillfälligt har fått mer pengar på banken?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Frågor om underhåll regleras främst i 7 kap. i Föräldrabalken (FB), men finns även i 17-19 kap. i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Underhåll
Till dess att barnen är 18 år skall föräldrarna som huvudregel svara för underhåll för sina barn efter var och ens förmåga, se FB 7:1 st. 1. Går barnet i skolan (gymnasiet) efter denna tidpunkt, är föräldrarna även underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills barnet fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2.

Vid beaktande av FB 7:1 tar man hänsyn till barnets behov och även hur föräldrarnas ekonomiska förmåga ser ut. Har den ena föräldern det bra ställt ekonomiskt har barnet rätt till samma ekonomiska standard även fast den bor hos den andra föräldern som kanske inte har samma ekonomiska standard.

Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal (FB 7:2 p. 2). Detta innebär att om inget annat avtalas mellan föräldrarna och inget tas upp i domstol behöver din sambo inte betala mer under den perioden som han ”får pengar över”. Däremot är det viktigt att alltid beakta barnets bästa i alla frågor rörande barnen (FB 6:2 a) och enligt lagen samt praxis har barnen rätt till mer i underhåll då pappans ekonomiska standard ökar, men inte mammans. Underhållsstödet som istället betalas ut av Försäkringskassan ligger idag på 1 574 kronor och motsvarar ett minimum då barnens behov oftast sträcker sig utöver detta belopp.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94351)