FrågaFAMILJERÄTTBodelning24/02/2015

Bäst rätt till sambobostad

Hej!

Jag och min sambo ska separera. Vi har två gemensamma barn som vi kommer ha delad vårdnad om. Vi bor tillsammans i en hyresrätt som vi flyttade in i tillsammans. Dock står endast jag på kontraktet, vilket inte betyder någonting vid en separation.

Jag undrar nu om jag skulle gå vidare med en bodelning vilka faktorer man kollar på i fråga om Vem som är i störts behov av lägenheten?

Tittar man på ekonomiska förutsättningar eller vad är det som avgöra vem som får hyresrätten.

Kan det spela in att den ena parten har pengar till en kontantinsats på ett bankkonto?

Vad är det som avgör?


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

När ett samboförhållande upphör skall om någon av samborna begär det samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning enligt 8 § Sambolagen (se här). Enligt 3 § sambolagen är det sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom om det har förvärvats för gemensam användning. När det står klart vilken egendom som skall ingå i bodelningen görs avdrag för sambornas eventuella skulder och därefter delas egendomen i två lika stora delar enligt 13-14 §§ sambolagen.

Enligt 16 § sambolagen skall samboegendomen sedan fördelas mellan parterna på lotter. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

För att avgöra vem av samborna som bäst behöver bostaden måste en helhetsbedömning göras. En faktor som kan spela in, om barn finns med i bilden, är om ena sambon skulle få ensam vårdnad om barnen. Eller om barnen huvudsakligen kommer bo hos den ena sambon. Andra faktorer som kan vara relevanta är närheten till barnomsorg och skolgång. Ytterligare kan sambos ålder, handikapp och hälsa i övrigt få betydelse. Även närheten till en sambos arbetsplats och möjligheter för samborna att erhålla bostad på annat håll kan vara av relevans.

Utöver behovsprövningen skall även en skälighetsbedömning göras. Alltså även om en sambo har störst behov av bostaden måste det med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt att egendom kan komma att överföras från den ena sambon till förmån för den andra. Vid denna bedömning kan exempelvis hänsyn tas till om bostaden har ett affektionsvärde för sambon som är ägare, bostaden kan ex. utgöra sambons föräldrahem eller släktgård. Det kommer bli fråga om en helhetsbedömning där ena sambons behov kommer vägas mot omständigheter som talar mot att denne skall få överta bostaden.

Vänligen

Hanna SkoglundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000