FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/03/2017

Bäst behöver bostaden vid skilsmässa

Min son och svärdotter har skilt sig men är inte överens om bodelningen än.

De har inga minderåriga eller hemmavarande barn, men en hund.

Båda vill behålla villan och kan lösa ut den andre ekonomiskt, sonen har "vårdnaden" om hunden.

Kan det räknas som att han har större behov av bostaden? Det är en hundras som inte kan bo i en lägenhet eller i en villa med okända grannar för nära. Svärdottern varken kan eller vill ta hand om hunden.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du säger så finns det i äktenskapsbalkens 11 kap 8 § en regel om att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denne egendom i avräkning på sin lott, alltså på sin del i bodelningen. Detta gäller dock inte om bostaden är den ena makens enskilda egendom enligt 7 kap. 2 § första stycket 2–4 ÄktB. Ytterligare en förutsättning för övertagande av bostaden är också att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

För att din son ska kunna få överta bostaden krävs det alltså att dels att han anses behöva bostaden bäst samt att det i övrigt kan anses skäligt.

Vid bedömningen om vem som bäst behöver bostaden ska samtliga omständigheter beaktas. En omständighet av särskild tyngd är om det finns barn med i bilden som ska bo hos den ena maken, men som jag har förstått din fråga är detta inte aktuellt. Andra faktorer som kan vägas in i bedömningen är om den ena maken har möjlighet att hyra eller skaffa bostad på annat håll och även saker som makes ålder och hälsa samt avstånd till arbetsplats kan vara av betydelse.
Förutom att maken ska anses bäst behöva bostaden ska det även anses skäligt. Den övertagande maken måste t.ex. anses kunna klara den ekonomiska börda som fastigheten innebär. Annan omständighet som kan tala för att ett övertagande bör anses oskäligt är om bostaden utgör ett stort affektionsvärde för den ena maken, t.ex. släktgårdar eller föräldrahem.

Detta är dock bara exempel på vad som kan tala för övertagande av bostaden. För att kunna avgöra vem som bäst behöver bostaden görs en samlad bedömning av alla omständigheter. Jag kan därför ej ge dig ett konkret svar på om hunden kan vara en omständighet som är av betydelse för övertagande.

Mitt råd är att de separerande makarna tar kontakt med en familjerättsjurist för att få fram den bästa lösningen och en korrekt bedömning då alla omständigheter av betydelse tas med.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!


Louise KjellbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”