Bäst behov av bostad vid äktenskapsskillnad

2016-10-30 i Bodelning
FRÅGA
Diskuterar skilsmässa tyvärr.Har två barn i 10 års åldern. Frun vill sälja huset men jag vill inte men får inte ta över lånen av banken.Anser det är viktigt för barnen att kunna bo kvar och behålla skola och vänner.Vet att domstol kan tvinga fram försäljning men i såna här fall där det är i barnens intresse.Bor i liten ort där det nu inte finns alternativa bostäder som någon av oss kan köpa,Finns heller inte hyresrätter lediga.Finns det någon möjlighet att bo kvar?Äktenskapsbalken?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken (ÄktB) upplöses ett äktenskap genom äktenskapsskillnad. När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Enligt 10 kap. 1 § skall makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen och av 7 kap. 1 § framgår att giftorättsgods är egendom som inte är enskild. Vad som är enskild egendom går att utläsa i 7 kap. 2 § ÄktB. Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjort för att skulderna skall täckas, ska läggas samman och därefter delas lika enligt 11 kap. 3 § ÄktB. När detta är gjort skall giftorättsgodset fördelas på lotter enligt 11 kap. 7 §.

Det jag tror att du hade i åtanke är vad som framgår av 11 kap. 8 § ÄktB att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott, eller om värdet är ringa, utan avräkning. Detta gäller dock inte om egendomen skulle vara den andra makens enskilda egendom enligt 7 kap. 2 § punkterna 2-4 ÄktB. Vidare är en förutsättning för ett sådant här övertagande att det skall anses skäligt.

Vid bedömningen om vem som bäst behöver bostaden brukar man ta i beaktning ifall en make skall ha ensam vårdnad om gemensamma barn eller skall vara den s.k. boföräldern dvs. den föräldern som barnen bor hos. Den andra maken måste förstås kompenseras ekonomiskt, 11 kap. 10 § ÄktB, vilket innebär att du måste ha ekonomisk möjlighet att kunna lösa ut din maka för att få bo kvar.

Kan ni inte komma överens om hur bodelningen ska gå till så kan ni ansöka om att domstolen utser en bodelningsförrättare enligt 17:1 ÄktB.

Äktenskapsbalken hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2657)
2020-10-31 Vad ska ingå i en bodelning?
2020-10-31 Hur fördelas egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?
2020-10-30 Bättre rätt till bostad efter separation
2020-10-29 Vad gäller för avkastning av enskild egendom som t.ex. lön från ett företag?

Alla besvarade frågor (85630)