Baseras bedömningen av olaga hot enligt 4:5 BrB på hur den utsatte uppfattade hotet?

Hej! Stämmer det att olaga hot baseras på hur "offret" uppfattat det? Att det är inte bara konkreta hot som exempelvis "jag ska döda dig" som räknas som olaga hot utan beror på om offret blivit rädd?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! 

Baseras bedömningen av olaga hot på hur den utsatte uppfattade hotet?

Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § Brottsbalken, och riktar sig till “den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid…”. Att brottet baseras på hur den utsatte uppfattar det stämmer inte riktigt, utan det som är centralt är huruvida hotet är ägnat att hos offret framkalla en allvarlig fruktan. Det innebär att, även om hotet inte leder till att den som utsätts blir rädd för att gärningsmannen verkligen kommer att realisera hotet, exempelvis för att den som utsätts inte förstår dess allvar, kan det vara tal om olaga hot (NJA 1999 s. 275). För att någon ska kunna dömas krävs alltså inte att offret uppfattade det som ett olaga hot eller blev rädd. I sådana fall då det är uppenbart att hotet inte kunde varit allvarligt menat, eller då hotet på grund av någon annan orsak inte är ägnat att störa den hotades frid kan en person dock inte dömas för olaga hot, så till viss del har du rätt i att bedömningen i vissa fall kan baseras på hur offret skulle kunna uppfatta det. 

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra Holmér SposatoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”