Barns rätt till underhållsbidrag

2020-12-16 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Jag är gravid och har BF i Maj 2021. Jag och barnets fader har redan kommit överens om att jag ska ha ensam vårdnad (han kommer dock betala underhåll och har såklart enligt lag umgängesrätt så ser ingen större anledning till att vårt förslag skulle nekas). Hur som haver, vet att man inte kan avtala dessa saker innan barnet är fött men min fråga rör egentligen inte det. Utan det har uppstått lite frågor kring vem som ska betala dessa större grejer man måste köpa innan barnet är fött, tex säng och vagn. Om jag betalar dessa saker nu, kan jag kräva honom på hälften av kostnaderna för det sen när barnet är fött? Eller bör han vara med och betala ca hälften redan nu/när det blir dags att köpa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken (FB).

Underhållsskyldigheten:
Grundprincipen är att man som förälder har ett ansvar att svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB).

Beräkningen av barnets behov har sin utgångspunkt i schabloner som är hänförliga till barnets ålder. Man beaktar även sociala förmåner som barnet har (t.ex. barnbidrag), som räknas bort från barnets behov. Till barnets grundbehov lägger man till kostnader för barntillsyn (dagis, förskola m.m.) och i vissa fall kan barnets egna inkomster och tillgångar beaktas (7 kap. 1 § FB).

Föräldrarnas förmåga är nettoinkomsterna minskat med vissa tillåtna avdrag så som boendekostnad och skälig levnadskostnad. Levnadskostnaden beräknas med ledning av ett normalbelopp som utgör 120 % av gällande prisbasbelopp per år (7 kap. 3 § FB).

Dessa beräkningar kan enkelt göras på Försäkringskassans hemsida. Då får ni ett förslag på ett underhållsbidrag och en avtalsmall som ni kan använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag.

I ert fall har du ensam vårdnad om ert framtida barn och barnet ska också varaktigt bo tillsammans dig som jag förstår det. Du uppfyller därmed din underhållsskyldighet genom att löpande stå för utgifter som rör barnets dagliga underhåll. Den andra föräldern, s.k. umgängesföräldern, fullgör i sin tur sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag till barnet alternativt att denne blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan som betalar ut underhållsstöd (7 kap. 2-2a § FB).

Slutsats:
I ert fall har ni valt att du ska ha ensam vårdnad och därmed har du åtagit dig som förälder att stå för kostnaderna som täcker barnets behov. När barnet är fött kommer barnets andra förälder bli skyldig att betala underhållsbidrag varje månad. Detta bidrag täcker dock endast det grundläggande behovet för ett barn i den aktuella åldern och påverkas inte av de köp du själv gör till barnet.

Däremot finns det inget som säger att ni inte själva kan komma överens om att ni betalar hälften var av stora köp inför att barnet föds.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?