Barns rätt till arv vid ena förälderns bortgång

2017-10-22 i Arvsordning
FRÅGA
Har barn någon rätt att utkräva del av arvet redan när en av föräldrarna går bort.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv kan du hitta i ärvdabalken(ÄB). I 2 kap. 1 § ÄB, finns reglerna om barns arvsrätt. I den paragrafen kan man då utläsa att arvlåtarens barn är de närmaste arvingarna. Vilket innebär att det är barnen som ärver i första hand.

Dock finns det ett undantag i 3 kap. 1 § ÄB, som gäller om man är gift. Denna paragrafen säger då att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken. Vilket innebär att den efterlevande maken är den som ärver i första hand, före gemensamma barn. Dock säger även paragrafen att om den som dör har ett barn från ett tidigare äktenskap, som alltså inte är gemensamt, har det barnet rätt att få ut sitt arv direkt.

Så din fråga om ett barn har rätt kräva arv direkt när ena föräldern dör beror på en rad olika situationer. Som huvudregel är alltså att ett barn inte kan kräva arv direkt vid ena förälderns bortgång, om det är så att de är gifta. Sedan är det alltså ett undantag om barnet är ett så kallat "särkullbarn", som innebär att det inte är ett gemensamt barn.

Sammanfattningsvis kan man säga att ett särkullbarn har rätt att kräva arv direkt, medan ett gemensamt barn till två makar måste vänta tills båda har gått bort.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1667)
2021-09-23 Vem ärver min bror?
2021-09-22 Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?

Alla besvarade frågor (95859)