Barns rätt att uttrycka vilja enligt LVU

2017-05-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Vad har en 11-åring ( 12 om 5 månader) för rättighet att uttrycka sin vilja och hur mycket kan barnet få bestämma i detta fall!11-åringen ska enligt soc och biologisk förälder (mamma med flera diagnoser) samt mammans sambo (också diagnostiserad) flyttas från ett mycket väl fungerande familjehem (där barnet varit i mer än tre år LVU- omhändertagen på inrådan av mamman) pga av att mammans sambo inte kommer överens med familjehemmet!Lärare, speciallärare, skolsköterska och psykolog anser att det är fel att flytta på barnet! Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad jag förstår din fråga som så är det socialtjänsten samt barnets mamma och sambo som anser att barnet ska flyttas från det nuvarande hemmet.

Enligt 1 § LVU och 1 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) så ska insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare. För dessa insatserna ska barnets bästa vara vägledande. Det finns här ingen rättighet för barnet att själv bestämma hur insatserna enligt LVU ska bedrivas utan det är vad som anses som barnets bästa som ska vara vägledande för insatserna. I 36 § LVU och 11:10 SoL framgår dock att barnet ska ha möjlighet att framföra sin åsikter i frågor som rör barnet och barnets åsikter och inställning ska även tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

Barnet här i fråga ska alltså ha rätt att framföra sina åsikter och de ska även tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Det finns således ingen åldersgräns för i hur stor mån barnets åsikter ska spela in. Det är dock inte barnet själv som får bestämma om hur insatserna enligt LVU sker utan det är socialtjänsten som fattar de besluten baserat på vad som anses som barnets bästa.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har några vidare funderingar.

Louise Kjellberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1327)
2021-09-20 Vart ska man vara folkbokförd vid studier på annan ort?
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?
2021-09-03 Gallring av villkorlig dom eller skyddstillsyn
2021-08-31 Ansöka om vapenlicens efter omhändertagande enligt LOB

Alla besvarade frågor (95746)